ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

ชมรม นรจ.อาสาพัฒนาชุมชน

  • เดิมเป็นกลุ่มนักเรียนจ่าที่ รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงวันหยุด ซึ่งทำต่อกันมารุ่นสู่รุ่น จนเมื่อ 2558 ได้ก่อตั้งเป็นชมรม อย่างเป็นรูปธรรม ในนาม ชมรม นรจ.อาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทหารเรือ วัตถุประสงค์ * เพื่อเป็นการสานต่อ พระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด * เพื่อปลูกฝังคุณธรรม - จริยธรรม และการเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือโรงเรียนสื่อสารและสารสนเทศ และผู้เข้าร่วมกิจกรรรม * เพื่อเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่นักเรียนจ่า และผู้เข้าร่วมกิจกรรรม * เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจ่าทหารเรือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรรมสามารถคิด และวางแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนสังคมต่อไปในวันข้างหน้า * หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนักเรียนจ่าและผู้เข้าร่วมสามารถเข้าช่วยเหลือหรือเป็นตัวแทนจากทางภาครัฐ เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** -โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสนับสนุน กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ-
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, สตรี สิทธิสตรี, คนชรา/ผู้ยากไร้, ผู้พิการ/ไร้ความสามารถ, ช่วยเหลือสัตว์, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี/สารสนเทศ, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ, ชีวิตและสุขภาพ, ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, บริจาคเงิน สิ่งของ, ส่งเสริมวิชาชีพ, สันทนาการ/การท่องเที่ยว, ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว, บ้าน/ที่อยู่อาศัย, กฎหมาย/ความยุติธรรม, ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยา
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ, สอนหนังสือเด็ก, งานดูแลและสุขภาพ/สาธารณสุข, สันทนาการ/นันทนาการ, งานออกแบบ/สร้างสรรค์, งานฝีมือ/หัตถกรรม, เขียนบทความ/ข่าวสาร, กู้ภัย/ลงพื้นที่/ฟื้นฟูภัยพิบัติ, ก่อสร้าง/งานช่างเทคนิค, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/การตลาด, การบริหารจัดการ/ประสานงาน, กฎหมาย/นิติกรรม, สัตว์เลี้ยง/สุนัข/แมว, อาหารและโภชนาการ, ปฏิบัติธรรม, เกษตรกรรม

ต้านภัยหนาวปันความอุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ 3

3 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครจิตอาสา และทุนประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน บ้านแม่ลาผ่าไหว และบ้านอมลาน ชนเผ่ากระเหรี่ยง ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1-5Read more

 

อาสามอบรอยยิ้ม โครงการ พี่สู่น้อง ครั้งที่ 6

2 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  รับสมัครจิตอาสา  และรับบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ พี่สู่น้อง ครั้งที่ 6 ณ รร.บ้านปางช้าง อ.สันติสุขRead more

 

โครงการ อาสาปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2561

3 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ชื่อโครงการชื่อโครงการ   “อาสาปันความอุ่นสู่ชุมชน”            เป็นโครงการเดิมจาก โครงการRead more

 

อาสาลุยป่า พาหมอไปหา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประกาศรับบริจาคสิ่งของ และรับสมัครจิตอาสา โครงการ “อาสาลุยป่า พาหมอไปหา” ณ บ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีRead more

 

“ ปันไออุ่นสู่ชุมชน ”ครั้งที่ 5 ปี 2562

3 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ชื่อโครงการ “ปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ปี 2562” โดย “เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท” ร่วมกับRead more

 

ความเห็นล่าสุด