ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

อาสาทำความดีจันทร์แจ่มฟ้า

  • ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยเกิดจากการร่วมตัวเพื่อทำงานเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ แก่โรงเรียนขนาดเล็กใน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะแรกเป็นงานอาสาสอนหนังสือ เพิ่มความรู้แก่น้องโรงเรียนประถมศึกษา
Image Not Available

รับบริจาคสมุดเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นสมุดทำมือเพื่อน้อง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เชิญชวนบริจาคสมุดที่มีลายเส้นเหลือใช้ ที่สะอาด เพื่อนำมาทำสมุดทำมือเพื่อน้องๆ ในโรงเรียนขาดแคลน จังหวัดสระบุรี

 

รับบริจาคสมุดเหลือใช้เพื่อน้องครั้งที่ 2

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เนื่องจากเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรมรับบริจาคสมุดเหลือใช้ แล้วได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์Read more

 

กระดาษ A4 หน้าว่างเหลือใช้ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับบริจาคกระดาษเอสี่ เหลือใช้ เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมอบให้โรงเรียนขาดแคลน ในอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ –Read more

 

ความเห็นล่าสุด