ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

  • มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) ก่อตั้งในประเทศไทยในปี 2003 ทำงานใน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และ สปป. ลาว โดยมีสำนักงานในกรุงเทพฯและนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เราทำงานเพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การทารุณกรรมทางเพศ และ การค้ามนุษย์ทางเพศ เรายังทำงานครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นหลักสหวิชาชีพตั้งแต่การป้องกัน สู่การคุ้มครองผู้เสียหาย จนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสามารถช่วยผู้อื่น ตลอด 15 ปีของการทำงาน เราได้ช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า 68,256 คน ให้ความรู้และมอบทุนการศึกษากว่า 900 ทุน และทำงานสร้างความตระหนักในชุมชนอย่างใกล้ชิดกว่า 2,000 ครัวเรือน

ไม่มีโพสในรายการนี้

ความเห็นล่าสุด