ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

  • วันที่ 30 มี.ค. 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเน้นการเผยแพร่การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตร และสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้านสาธารณประโยชน์ แจกจ่ายอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และระดมทุนร่วมกับมิตรประเทศเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยขนาดใหญ่ เพื่อถวายสถาบันฯ ช่วยรัฐบาล และพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวน 69 ล้านคน ให้สามารถมีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจทุกวัน หากการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศไทยบานปลายยากต่อการควบคุม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงนำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหวังแก้ไขปัญหาคนทิ้งบ้านออกไปทำงานนอกพื้นที่ และเชิญชวนคนไทยลงมาท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 51 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนศรีชีวันวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติ

ไม่มีโพสในรายการนี้

ความเห็นล่าสุด