รับบริจาคกระดาษเอสี่ เหลือใช้ เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมอบให้โรงเรียนขาดแคลน ในอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

ส่งมาได้ที่ นายณัฐพล  จันทร์แจ่มฟ้า เลขที่ 10 หมู่ 6 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

 

ค่าใช้จ่าย : 0