คนอาสาไอเดียดี อย.มีรางวัลให้!!!

อย. ขอเชิญคนหัวใจอาสา มาช่วยคิดกิจกรรมรณรงค์
ให้ชุมชนปลอดภัยจากโฆษณาหลอกลวง
***ชิงโล่และเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท***

กับการประกวด “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม”

กิจกรรมรณรงค์แบ่งปันความรู้ให้ชุมชน ภายใต้หัวข้อ
จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา”

ดูรายละเอียดได้ที่
www.oryor.com/volunteer
หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของคุณ

***หมดเขต 20 มีนาคม นี้ เท่านั้น***

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.oryor.com/volunteer
หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด