เป็นการออกเล่นดนตรี ร้องเพลง เปิดหมวก ตามตลาดต่างๆ วนเขตเมืองพัทยา บางละมุง และสัตหีบ ช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. ของวันตามปฏิทินกิจกรรมของชมรม เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อให้การสนับสนุนชมรมในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ และแบ่งปันความสุขให้กับเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559 ท่านที่ให้ความสนใจในการสนับสนุนกิจกรรมให้กับน้องๆในชมรม หรือต้องการร่วมกิจกรรมสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของชมรม 

สมัครสมาชิกชมรมได้ที่เว็บไซต์ของชมรม http://www.libazz.com/PVol/

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี