กิจกรรมอาสาประจำเดือน กรฎาคม 2562
กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่
จัดกิจกรรมอาสา อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ
วิชาการเงินสำหรับเด็กๆ
ตอน เกมเศรษฐี 4.0 
.
วันเสาร์ ที่ 20 กค 2562
9.00 – 13.00
ณ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่
.
“ จะดีแค่ไหนถ้าเราได้เรียนรู้วิชาการเงินตั้งแต่เด็กๆ ”
โดยครูเอิร์ธ ผู้ที่สามารถเกษียณได้ในชีวิตจริง
จะมาย่นย่อจักรวาล วิชาการเงินที่เกิดจากประสบการณ์จริง
ผ่านการเล่นเกมส์ง่ายๆ เพื่อสร้าง Money Skill
ให้กับน้องๆ
.
มาร่วมเรียนรู้และเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสา
ดูแลน้องๆระหว่างทำกิจกรรมกัน
.
จิตอาสาให้เตรียมของ ดังนี้
1.นำขนมมา คนละ 10 ชิ้น เพื่อใช้เล่นในเกมส์
2.มีสิ่งของที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น สมุดนิทาน ของเล่น สามารถนำมาบริจาคได้
3.สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆได้
.
ท่านใดสนใจสมัครตามลิงค์ด้านล่างได้เลย
https://forms.gle/LMp9ovmpTLKdXMEE6

จิตอาสาให้เตรียมของ ดังนี้
1.นำขนมมา คนละ 10 ชิ้น เพื่อใช้เล่นในเกมส์ 
2.มีสิ่งของที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น สมุดนิทาน ของเล่น สามารถนำมาบริจาคได้ 
3.สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆได้
.
ท่านใดสนใจสมัครตามลิงค์ด้านล่างได้เลย
https://forms.gle/LMp9ovmpTLKdXMEE6

ค่าใช้จ่าย : 0