กิจกรรมอาสา “ อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ”

ตอน วิชาการเงินเกมเศรษฐี 4.0 ( ภาคจบ )

วันเสาร์ ที่ 17 สค 2562 

  9.00 – 12.00  

ณ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่

 

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่

จัดกิจกรรมอาสา สอนวิชาการเงินให้แก่น้องๆบ้านเด็กยินดี

เพราะเราเชื่อว่า

1 ในวิธีแก้ปัญหาความยากจน คือต้องสอนให้คนมีทักษะและความรู้ด้านการเงิน

และการปลูกฝังที่ดี ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก  

มาเป็นจิตอาสาพี่เลี้ยงดูแลน้องๆระหว่างทำกิจกรรมวิชาการเงินและทบทวนตัวเราเองกันเถอะ  

กรอกรายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/1gQok4NeEuwbVBWk7

รอประกาศรายชื่อหน้าเพจ  แมลงปออาสา เชียงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย : 0