โครงการสร้างส้วมให้ครอบครัวเด็กกำพร้ายากจน สามจังหวัดชายแดนใต้
ท่านอาจนึกไม่ถึงว่าครอบครัวชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้จำนวนมากยังไม่มีห้องน้ำใช้ หรือที่มีก็เป็นส้วมหลุมกั้นชั่วคราว ส่วนมากทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆต้องเข้าป่ารอบบ้านถ่ายทุกข์ แม้เวลาค่ำคืน วันฝนตกที่อาจได้รับอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานก็ตาม อีกทั้งยังไม่ถูกสุขลักษณะ

เราจึงขอรับบริจาคสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้ครอบครัวเด็กกำพร้า แจ้งความประสงค์บริจาค ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095-9977724, 082-5142202 หรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม บัญชีเลขที่ 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 โอนแล้วกรุณาแจ้งกลับที่ อีเมล์ volunteerservice@gmail.com หรือเบอร์โทรด้านบนเพื่อเบิกโอนสำหรับพื้นที่สร้างห้องน้ำ และแจ้งให้ท่านทราบชื่อครอบครัวที่ท่านได้สมทบ ต่อไป ** ผู้บริจาคเข้าโครงการสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

โทร. 095-9977724, 082-5142202 หรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม บัญชีเลขที่ 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 โอนแล้วกรุณาแจ้งกลับที่ อีเมล์ volunteerservice@gmail.com