ขอเชิญจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรม “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และกิจกรรม “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม” เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนบนดอยมีรายได้และช่วยกันปลูกป่า ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร Pearl Bangkok

สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี