รับครูอาสาบนดอย ครูอาสา Teacher Volunteer
สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ต้องการประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียนที่ ชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยงปกาเกอญอ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอนเด็กๆระดับ เด็กเล็ก – ป.6 (ไม่รวมนักเรียนโตของหลักสูตร กศน.) เน้นสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐาน ป.1-ป.6 ได้ ไม่จำกัด วัย/วุฒิ แต่มีความสามารถสอนได้ กินงายอยู่ง่ายในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร./ Phone 095-9977724 เวลางาน
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

ตารางเวลารับครูอาสาปีการศึกษา 2560 เทอม 2

ช่วงเวลา เดินทางถึงเวียงป่าเป้าและชุมชน วันสอน วันเดินทางออกจากชุมชน
13 -18 พ.ย. 13 พ.ย. 14-17 พ.ย. 18 พ.ย.
20 -25 พ.ย. 20 พ.ย. 21-24 พ.ย. 25 พ.ย.
27 พ.ย.-2 ธ.ค. 27 พ.ย. 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2 ธ.ค.
4 ธ.ค.-9 ธ.ค. 4 ธ.ค. 5 ธ.ค.-8 ธ.ค. 9 ธ.ค.
11 ธ.ค.-16 ธ.ค. 11 ธ.ค. 12 ธ.ค.-15 ธ.ค. 16 ธ.ค.
18 ธ.ค.-23 ธ.ค. 18 ธ.ค. 19 ธ.ค.-22 ธ.ค. 23 ธ.ค.
25 ธ.ค.-30 ธ.ค. 25 ธ.ค. 26 ธ.ค.-29 ธ.ค. 30 ธ.ค.

2561
12 ม.ค.-20 ม.ค. 12 ม.ค. 15 ม.ค.-19 ม.ค 20 ม.ค.
*ร่วมกิจกรรมวันเด็กด้วย (13 วันเด็ก, 14 กิจกรรมชุมชน)

22 ม.ค.-27ม.ค. 22 ม.ค. 23 ม.ค.-26ม.ค. 27ม.ค.
29 ม.ค.-3 ก.พ. 29 ม.ค. 30 ม.ค.-3 ก.พ. 3 ก.พ.
5 ก.พ.-10 ก.พ. 5 ก.พ. 6 ก.พ.- 9 ก.พ. 10 ก.พ.
12 ก.พ.-17 ก.พ 12 ก.พ. 13 ก.พ.-16 ก.พ. 17 ก.พ.
19 ก.พ.-24 ก.พ 19 ก.พ. 18 ก.พ.- 23 ก.พ. 24 ก.พ.
26 ก.พ.-3 มี.ค. 26 ก.พ. 27 ก.พ.-2 มี.ค. 3 มี.ค.
5 มี.ค.-10 มี.ค. 5 มี.ค. 6 มี.ค.-9 มี.ค. 10 มี.ค.
12 มี.ค.-17 มี.ค. 12 มี.ค. 13 มี.ค.-16 มี.ค. 17 มี.ค.

ท่านสามารถแจ้งเลือกได้มากกว่า 1 ช่วง ต่อเนื่องกัน หรือคนละช่วง ในกรณีเลือกต่อเนื่องกัน ช่วงเวลาระหว่างช่วงท่านสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมและเรียนรู้กับชุมชนได้ หรือพักผ่อนเพื่อเตรียมการสอนต่อไป

อีเมล์ขอรายละเอียดก่อนสมัครที่ volunteerservice@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ตามจริง จ่ายค่าอาหารและเดินทางเอง