ครูอาสาปันรัก ณ ดอยหลวงเชียงดาว Ss.13

วันที่ 30 ต.ค. -​ 5 พ.ย.62 (รอบ 13)

ศศช.บ้านห้วยงู อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้ คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ลาหู่(ภาษาท้องถิ่น) และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

 

** กำหนดการเดินทาง ไป-กลับ **

■ วันที่ 30/10/62

19:30 น. จุดนัดพบ ศูนย์อาหาร สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ก่อนถึงหมอชิต 1.7 กม.)

20:20 น. ขึ้นรถนครชัยแอร์ ออกเดินทาง ตรงเวลา

 

■ วันที่ 31/10/62

06:30 น. ถึงเชียงใหม่ รับประทานมื้อเช้า

07:30 น. นั่งรถไปท่ารถช้างเผือก ต่อรถไปท่ารถเชียงดาว (ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที)

09:30 น. ซื้อของสด ข้าวสาร อาหารแห้ง เตรียมขึ้นดอย (เหมารถสองแถว ขึ้นดอย แวะถ่ายรูประเบียงดาว)

11:00 น. ถึง อบต.เมืองคอง ทานมื้อเที่ยง เตรียมเข้าหมู่บ้าน

13:00 น. ถึงหมู่บ้าน ศศช.บ้านห้วยงู

 

■ วันที่ 05/11/62 (เดินทางกลับ)

11:00 น. เดินทางลงจากห้วยงู – เมืองคอง

13:00 น. ถึงท่ารถเชียงดาว

16:00 น. ถึงอาเขต นครชัยแอร์เชียงใหม่ ฝากกระเป๋า เที่ยวในตัวเมือง

20:30 น. เดินทางกลับ ถึง กทม เช้า 06:30 น.

 

** กำหนดการสอนโครงการครูอาสา **

● วันแรก ของการสอน

《วันแรกเปิดโลกเดินทาง เปิดใจเรียนรู้ครูและเด็ก》

06:00 น. ตื่นนอน ช่วยกันทำอาหาร มื้อเช้า

07.30 น. เตรียมเข้าแถว เคารพธงชาติ

08.00 น. เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง นำเด็กๆออกกำลังกาย และดื่มนม

09.00 น. จัดกิจกรรมสันทนาการ แนะนำตัวครูและเด็กนักรียน เพื่อทำความรู้จักกับเด็ก ๆ จากนั้นจะเป็นการแนะนำประวัติโรงเรียน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากครูที่โรงเรียน (ครูตูน) และตัวแทนนักเรียน

10.00 น. แยกสอนนักเรียน แบ่งครูอาสาประจำกิจกรรม วิชานั้นๆ ทำการเรียนการสอนเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนครูสอนคนละ 1 ชม.จนครบทุกคนใน 1 วัน

ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมเด็กๆ

12.30 น. สอนต่อ…..

16.00 น. หมดเวลาเรียน ครูพักผ่อนตามสบาย

17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

 

วันที่สอง-สาม-สี่ -ห้า

《 ฐานความรู้ สร้างสายสัมพันธ์ ครูและเด็ก》

06.00 น. ทำอาหาร รับประทานอารเช้า

08.00 น. ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน

08.30 น. สอนตามปกติ

12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ครูและเด็ก ๆ

13.00 น. สอนต่อ

16.00 น. เสร็จภาระกิจการสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

 

วันที่หก

《ครูอาสาสร้างสุข 》

06.00 น. ตื่นเช้า ทำอาหาร รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายเช่นเคย

09.00 น. เจอกันที่สนามบอลโรงเรียน ร่วมแข่งกีฬาสามัคคี (วิชาพละ รวม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น. ทำกิจกรรมต่อ เล่นเกมส์การละเล่นพื้นบ้าน

15.00 น. กิจกรรมอำลาครู

16.00 น. เสร็จภาระกิจ พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

 

● รับสมัครครูอาสา 10 ท่าน

● ค่าสมัครท่านละ 3200 บาท

● ค่าสมัคร คือ ค่าเดินทาง ค่ารถ ทั้งรถทัวร์ เมล์ สองแถวแดง และสองแถว​เหลือง และรถเหมาขึ้นดอยเข้าหมู่บ้าน (รวมทั้งไปกลับ) ค่าข้าวสาร น้ำดื่ม ค่าอาหารหาร กาแฟโอวัลติน​ (อาหารวันละ 3 มื้อ รวม 5 วัน 15 มื้อ)​

 

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ

: SU Backpacker – ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว

โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี

เลขบัญชี : 684-6-02066-2

ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์

บัญชี ธนาคาร ธนชาต

หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 3200