กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า และ สร้างเครือค่ายป่าชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีรายได้จากท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรอินทรี เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet

ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา ที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีหมู่บ้านหนึ่ง มีชื่อเรียกขานกันว่าหมูบ้านวุ้งกระสัง เป็นชาวปกากะญอ หรือคนทั่วไปเรียกเป็นสามัญว่าชาวกะเหรี่ยง ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามากว่า สองร้อยปี แสนงดงามทั้งธรรมชาติ และ ผู้หญิง จนมีคำจำกัดความ ประจำหมู่บ้านว่า สาวสวย ธรรมชาติงาม หมู่บ้านนาม วุ้งกระสัง เดิมชาวปกากะญอที่วุ้งกระสังเรียกตัวเองว่า ทีล่อชู โวซะโกร หมายความว่า น้ำตก คลองวุ้งกระสัง ช่วยหล่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน วุ้งกระสัง นับได้ว่าวุ้งกระสังเป็นหมู่บ้านที่ ยังดิบๆ เดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง มากว่า ร้อยปีนับว่าน่าทัศนายิ่งนัก

มีวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม ที่หมู่บ้านวุ้งกระสัง ยังรักษาไว้ได้เกือบทั้งหมด ภาษาพูด ภาษาเขียน ดนตรีและการแสดง ระบำเกลียวเชือก งดงามและมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก ลีลาเคลื่อนไหวของสาวงามชาวกะเหรี่ยง ช่างน่ามอง สุดพรรณนา เครื่องดนตรีโบราณ นาม เตน่า รูปว่างดงาม เสียงไพเราะ เป็นเสน่ห์สำคัญของ ชาววุ้งกระสัง

ตารางกิจกรรม

8 กพ
7.00 ออกเดินทาง ปตท bts สนามเป้า
13.00 ถึงบ้านวุ้งกะสัง เริ่มกิจกรรมเรียนรู้ตามฐานต่างๆ และ สันทนาการกับน้องๆชนเผ่ากะเหรี่ยง นำเสนอ ชาวบ้านเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
17.00 ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมให้
19.00 ประชุมประจำหมู่บ้าน และ เล่นกิจกรรมกับเด็กในหมู่บ้านพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน
*อาจมีการแสดงน้องๆในกรณีที่มาเกิน 20 ท่าน **

9 กพ
9.00 ทานอาหารเช้า และ เที่ยวน้ำตกคลองลาน
11.00 เดินทางกลับ
20.00 ถึงกทม โดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***
** อาสา สามารถนำของเล่น ผ้าห่มมาร่วมบริจาคได้ **

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2200 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/EqjmJCb2ceL1TVzF9 *

5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่าบริจาคของเล่นให้น้อง
3. ค่าการเเสดงชนเผ่า กรณี 20 คนขึ้นไป
4.ค่าเสื้อกิจกรรม
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.อาหาร 2 มื้อ
7. ค่าบำรุงสถานที่
8. ค่าที่พัก homestay


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2650