ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ซาฟารีแดนใต้ เกาะพระทอง
วันเสาร์ที่ ๑๖ ~ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.)
??œ?????????????„??‰??™??????????????›?? ?????ž?????????????????š ??€??????????ž????????—?????‡
[ รับสมัคร ] อาสาจำนวน ๕๐ ท่าน (เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะขอรับอาสาที่เดินทางพร้อมรถบัสเท่านั้น )

[เดินทาง] โดย รถบัสปรับอากาศ ,เรือข้ามเกาะ ,รถกระบะ
[สถานที่] เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
[ ที่พัก ] รักษ์กัน รีสอร์ท บังกะโล เราจะกางเต็นท์นอน ริมชายหาด (เหมารีสอร์ทติดชายหาดส่วนตัว )

[ ความตั้งใจ ]
๑.ถักไม้กวาดทางมะพร้าวถวายสำนักสงฆ์ มอบให้โรงเรียนมอบให้ชุมชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป
๒.ทำซั้งเชือก (บ้านปลา) มอบให้ชุมชนหมู่บ้านชาวประมงที่บ้านท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร
๓.รณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาด ชายหาดและท้องทะเล
๔.ตะลุยทุ่งหญ้าสะวันนาแดนใต้ ชื่นชมธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์
๕.สร้างพื้นที่สังคมจิตอาสา (เปิดโลกจิตอาสา) เพื่อการเรียนรู้ในความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (มาช่วยเขาเพื่อให้ความดีที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา )
๖.ทำความดีตามรอยธรรมราชา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล


[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมคนละ 1,050 บาท

โดยแจกแจงดังนี
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าเหมาเรือข้ามเกาะ ไป- กลับ
๓.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง

  • ค่าที่พัก รักษ์กัน รีสอร์ท บังกะโล และ กางเต็นท์นอน (บ้านพักหลังละ 3 คน นอนเต็นท์หลังละ 1- 2 คน แบ่งตามเหมาะสม) หารกันในราคาเหมารีสอร์ท คนละประมาณ 300 บาท
  • ค่ารถนำเที่ยว ตะลุยทุ่งหญ้าสะวันนาแดนใต้ 100 – 150
  • ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ (ร้านค้าขายจานละ 50 เป็นต้นไป)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbb65u4JK-8BYQChRG0Jv6FqacvYqjfnGwWjZi9B8zicjK_Q/viewform?usp=sf_link
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ]
คืนวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๙.๐๐ น. ~ ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ลง BTS สนามเป้าออกประตู ๒ เดินมาทาง ททบ 5. อีก ๕๐๐ เมตร )
เวลา ๒๐.๐๐ น. ~ ๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๐๐ น. ~ ๐๘.๐๐ น. พักทำภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า (เตรียมมื้อกลางวันไปทานบนเกาะด้วย)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ~ ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปยังท่าเรือคุระบุรี
เวลา ๐๙.๐๐ น. ~ ๑๐.๓๐ น. เดินทางด้วยเรือข้ามฝั่งมายังเกาะพระทอง
เวลา ๑๐.๓๐ น. ~ ๑๑.๓๐ น.เดินทางถึง ที่พัก รักษ์กัน รีสอร์ท ทำการแบ่งกลุ่ม และจับฉลากเลือกที่พักบังกะโล หลังละไม่เกิน 4 คน และ กางเต็นท์นอน ริมชายหาดหลังละ 1 – 2 คน ตามเหมาะสม (เราเหมารีสอร์ท ติดหาดส่วนตัว บังกะโลจะอยู่ด้านใน กลางเต็นท์นอนริมหาดจะติดทะเล)
เวลา ๑๑.๓๐ น. ~ ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ~ ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่เตรียมมาจากบนฝั่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. ~ ๑๖.๓๐ น. จิตอาสาถักไม้กวาดมอบให้ชุมชนและนั่งทำซั้ง บริเวณชายหาด(บ้านปลา)
เวลา ๑๖.๓๐ น. ~ ๑๙.๓๐ น. พักผ่อน เล่นน้ำทะเล ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๙.๓๐ น. ~ ๒๐.๓๐ น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๒๐.๓๐ น. ~ ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นัดหมายวันพรุ่งนี้ และสรุปกิจกรรม
เวลา ๒๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๓๐ น. ~ ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๓๐ น. ~ ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๐๗.๓๐ น. ~ ๐๙.๐๐ น. นั่งรถท้องถิ่น ตะลุยทุ่งหญ้าสะวันนาแดนใต้ ชื่นชมธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ รับอรุณยามเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ~ ๑๒.๓๐ น. พักผ่อนเล่นน้ำทะเล (สามารถดำน้ำดูประการังและปลาได้ แต่ต้องเตรียม อุปกรณ์มาเอง)ทำภารกิจส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย มื้อกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๒.๓๐ น. ~ ๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับท่าเรือ ยังท่าเรือคุระบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. ~ ๐๓.๐๐ น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??€???????ˆ????????‚??‰?????‡

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

 

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 1090