ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
รับอาสาสมัครจำนวน 40 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{สถานที่จัดกิจกรรม/ไป}
=> น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก (น้ำตกทีลอจ่อ,น้ำตกสายรุ้ง,บ่อน้ำพุร้อน)
=> ถนนคนเดินอุ้งผาง
=> อุ้มเปี้ยม
=> อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
=> สุดประจิมที่ริมเมย (ชายแดนไทย-พม่า)
=> ตลาดมูเซอ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา}
=> เก็บขยะน้ำตกทีลอซู
=> ปลูกป่า ยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
=> แค้มป์ไฟ หัวใจนักอนุรักษ์
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม}
=> จิตใจพร้อมรับภารกิจจิตอาสา กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
=> บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
=> นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
=> เสื้อผ้าสบายๆ ควรกางเกงขาสั้น ต้องมีชุดมาเปลี่ยนด้วยนะ
=> รองเท้าสวมใส่สบายๆ เปียกน้ำได้(แนะนำรองเท้าแตะยาง)
=> จัดกระเป๋าให้เบาน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{การสมทบทุนร่วมกิจกรรม}
@ จ่ายครั้งเดียว 2,700 บาท ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้
@ แบ่งจ่าย 3 ครั้งๆ ละ 900 บาท เดือน 31ส.ค. 30ก.ย. 20ต.ค.
==>กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่ให้ท่านหาคนแทนได้ (ต้องแจ้งชื่อคนแทน ก่อนถึงวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน )
==>กรณีโครงการยกเลิกจัด/เลื่อนกิจกรรม/ที่นั่งเต็มแล้ว แต่ท่านโอนมาแล้ว…โครงการคืนให้เต็มจำนวนที่โอนมา 100%
==>หากมีนำเอกสารมาให้เซ็นรับรองเข้าร่วมทำกิจกรรม นำมาได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม

*** มีสวัสดิการให้ดังนี้ ***
=> รถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
=> ประกันอุบัติเหตุในประเทศ 100,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ท่าน
=> ผู้นำกิจกรรม/วิทยากรให้ความรู้ และสื่อองค์ความรู้
=> วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
=> ที่พักแค้มป์ นอนเต้นท์ มีเครื่องนอนให้พร้อม
=> ค่าเหมารถกระบะ 4×4 เข้า-ออกน้ำตกทีลอซู
=> ค่าเหมาเรือยาง ล่องแก่ง พร้อมคนพาย
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการให้แจ้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ) เท่านั้น
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ส่วนที่ลูกค่ายต้องรับผิดชอบเอง}
=> อาหารแนะนำดื่มทุกมื้อ
=> ค่าธรรมเนียมเข้าน้ำตก
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{กำหนดการ}
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
20.30-21.00 น. ลงทะเบียนรับอาสาขึ้นรถ ข้าง 7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)
21.00-08.30 น. เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก (อาหารเช้าระหว่างทาง)

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
08.30-09.30 น. เดินทางถึงที่พัก ทำภาระกิจส่วนตัว เตรียมตุนอาหารกลางวัน พักรถ พักคน ตามสบาย
09.30-18.00 น.
=> ลงเรือยาง ล่องแก่ง ผจญภัยบนเส้นทางธรรมชาติ พบกับน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ผาผึ้ง ผาเลือด พักแช่บ่อน้ำพุร้อน ระยะทาง 15 กม.
=> พร้อมลุยต่อบนรถกระบะ 4×4 พาขึ้นน้ำตกทีลอซู ระยะทาง 13 กม.
=> เดินเท้า 1 กิโลแม้ว ถึงน้ำตกทีลอซู
=> กิจกรรมพิทักษ์ป่าต้นน้ำ อาสาเก็บขยะ ยิงเมล็ดพันธุ์
=> พักผ่อน เล่นน้ำ ถ่ายรูป ชิวชิว
=> นั่งกระบะ4×4 กลับที่พักในตัวเมืองอุ้งผาง
18.00-20.00 น. อาหารเย็น ถนนคนเดินอุ้งผาง พักผ่อน
20.00-21.30 น. แค้มป์ไฟ กิจกรรมหัวใจนักอนุรักษ์

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
07.00-22.00 น. เดินทางบนถนนลอยฟ้า 164 กม. ผ่าน 1219 โค้ง ถึงปตท.สนามเป้า
=> แวะครึ่งทาง อุ้มเปี้ยม อุ้มผาง
=> พักผ่อนน้ำใสไหลเย็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
=> ช๊อปสินค้า สุดประจิมที่ริมเมย
=> สนับสนุนสินค้าเกษตรกร “ตลาดมูเซอ”
=> แหล่งของฝาก
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>


{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/royyim2009 ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน คลิ๊กที่ใบสมัครกิจกรรม

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่เลย...

(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

3.ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น ให้โอนเงินค่าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนได้เลย

4. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้เร็วที่สุด(---ช้าอาจเต็มก่อนนะ !!! )
##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

5. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้
@ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน
>>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกในใบสมัคร
@ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
@ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ...
@ ชื่อธนาคารที่โอน...จำนวนเงินโอน...
@ วัน...เวลาโอน...
@ ชื่อกิจกรรม/โครงการ...
@ วันที่ทำกิจกรรม/โครงการ...

#แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก1ช่องทางจาก 3 ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@Gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน
@ ส่งผ่าน Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
#แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ข้อมูลเพิ่มเติม - ผู้จัดกิจกรรม}
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
--- นายเดชา ฤทธิ์แดง ---
>>โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
>>โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
เบอร์ติดต่อ 086-4125311
Instagram : Royyimbaandin
Youtube : รอยยิ้มบ้านดิน Royyimbaandin
LineID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
เพจ FB : สวนรอยยิ้มบ้านดิน
e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyim2009/events
....................................................

::::: ประมวลอัลบั้มภาพกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
....................................................

::::: VDO กิจกรรมบน Youtube :::::
Youtube ช่อง : รอยยิ้มบ้านดิน
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber
Youtube ช่อง : SmileHomeSchool
https://www.youtube.com/channel/UCEvIFxjjvkOrtI-EZSScmMg/videos?view_as=subscriber
....................................................

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyim2009
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
....................................................

ค่าใช้จ่าย : 2,700 บาท ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ มีประกันอุบัติเหตุ