ค่ายอาสา  “แต้มสีสัน ปั้นสื่อ แด่น้องบนดอยสูง”

ระหว่างวันที่  21 24  เดือนตุลาคม. 2559

ณ โรงเรียนเพียงหลวง16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (ดอยภูชี้ฟ้า)

………………………………………………………………………………………..

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชนเผ่า
3.ทาสีอาคาร และสร้างสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้เพื่อน้องๆ
4.ศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีพในป่า
5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

 

กำหนดการ

<วันที่ 21 เดือนตุลาคม 2559>

เวลา 08.00-09.00 น.  – ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ   รอรับอาสาสมัครที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.เชียงราย

เวลา 09.00-11.00 น.  – ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน จ.เชียงราย  และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.เชียงราย เดินทางมุ่งหน้าสู่วนอุทยานน้ำตกภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เวลา 11.00-12.00 น.  –  กิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ลานหญ้าหน้าน้ำตกภูซาง วนอุทยานน้ำตกภูซาง กิจกรรมทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้  และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า ชี้แจงรายระเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน แบ่งกลุ่ม จับคู่สำหรับเข้าที่พัก บ้านชาวบ้านหลังละ 2 คน (ชายคู่ชาย/หญิงคู่หญิง)

เวลา 12.00-13.30 น.  –   รับประทานอาหารเที่ยง ข้าวห่อใบตอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.30-14.30  น.  –  เดินทางเข้าพื้นที่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (โดยทางรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ)

เวลา 14.30-16.00  น. –   ชาวบ้าน และเด็กๆ รอรับพาอาสาสมัครเข้าที่พัก พร้อมรับเสบียงอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00-20.00 น. – กิจกรรมเกมสันทนาการ กิจกรรมรู้จักชุมชน พบผู้นำชุมชน ทักทาย แนะนำตัว รู้จักประวัติหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับอาสาสมัครนัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป

เวลา 20.00 น.  – พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

<วันที่ 22 เดือนตุลาคม 2559>

กิจกรรมลงแรง

เวลา 08.00-12.00 น. –  เข้าแถวเคารพหน้าเสาธงพร้อมกับเด็กๆ อธิบายลักษณะงาน แบ่งกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานทาสีอาคาร และวาดรูประบายสีสื่อการเรียน ให้แก่เด็กๆ

เวลา 12.00-13.00 น.  – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.00-16.00 น.  – กิจกรรมอาคาร และวาดรูประบายสีสื่อการเรียน ให้แก่เด็กๆ ภาคบ่าย

เวลา 16.00-19.00 น. – เดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวที่พัก

เวลา 19.00-20.00 น. – กิจกรรมเกมสันทนาการ สรุปงาน  เสวนาร่วมกับครูผู้นำ “การพัฒนาชุมชนบนวิถีชนเผ่าที่ยั่งยืน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม-ตอบข้อสงสัยแบ่งกลุ่มสำหรับทำกิจกรรม”เรียนรู้สำรวจเส้นทางธรรมชาติ ยอดภูชมดาว และ วิถีชีวิตแบบพึ่งธรรมชาติ”ในวันต่อไป  จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป

เวลา 20.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

<วันที่ 23 เดือนตุลาคม 2559>

กิจกรรมเรียน”เรียนรู้สำรวจเส้นทางธรรมชาติ ยอดภูชี้ฟ้า ภูชมดาว และ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพึ่งธรรมชาติ

เวลา 05.00-09.30 น. – ออกเดินทางจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ยอดดอยภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกยามเช้าบนยอดภู เดินทางกลับถึงโรงเรียนเพียงหลวงรับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30-12.00  น. – เดินทางออกจากโรงเรียนเพียงหลวง เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านไทยสามัคคี กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ เดินป่าขึ้นยอดภูชมดาว (ขึ้นเขาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร) ระหว่างทางเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตในป่าโดยเจ้าหน้าที่ทหารพราน (หาอาหารในป่า) สาธิตการประกอบอาหารจากกระบอกไม้ไผ่ รับประทานอาหารเที่ยงบนยอดภูชมดาว เดินทางกลับ (เดินเท้าลงเขา) กลับเข้าที่พัก

เวลา 12.00-15.30 น. – สาธิตการประกอบอาหารจากกระบอกไม้ไผ่ (โดยเจ้าหน้าที่ทหาร และชาวบ้าน) ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงบนยอดภูชมดาว เดินทางกลับ (เดินเท้าลงเขา) กลับเข้าที่พัก

เวลา 15.30-19.00 น. – แยกย้ายเข้าที่พัก ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมูอาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกัน ซักซ้อมการแสดง พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00-21.00 น. – กิจกรรมการแสดงของเหล่าอาสาสมัคร และการแสดงวิถีชนเผ่าของชาวบ้าน กิจกรรมจุดเทียนผุกข้อมือ มอบของที่ระลึก ตัวแทนชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครกล่าวขอบคุณ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป  จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้

 

<วันที่ 24 เดือนตุลาคม 2559>

เวลา 08.00-10.00  น. – คณะครู  เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำชุมชน คณะอาสาสมัคร และชาวบ้าน ถ่ายรูปร่วมกัน มอบของบริจาค ร่ำลาชาวบ้าน เด็กๆ เดินทางออกจากหมู่บ้าน  มุ่งหน้าสู่วนอุทยานน้ำตกภูซาง

เวลา 10.00-12.00 น. – เดินทางถึงวนอุทยานน้ำตกภูซาง

เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาสาสมัครดูแลตัวเอง)

เวลา 13.00-14.00 น. – เดินทางออกจากวนอุทยานน้ำตกภูซางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย คณะอาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ   กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

 

<รายละเอียดการเดินทาง>

ทางทีมงานจัดเตรียมรถไปรับอาสาที่จุดนัดพบ 2 จุด ดังนี้

1.ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2.สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย (แห่งที่ 2)

 

<สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา>

 1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว(สำหรับ 3 คืน 4 วัน)
 2. เสื้อกันหนาว(กลางคืนอาจมีอากาศหนาวเย็น  )
 3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง  (เสื้อแขนยาวกันแดด,หมวก,ถุงมือ)
 4. ไฟฉาย
 5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
 6. รองเท้าสำหรับเดินป่า
 7. ครีมกันแดด
 8. ยาทากันยุง

<ค่าลงทะเบียนคนละ 2,300 บาท>

เป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

– ค่าประสานงานในพื้นที่

– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ

– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางขึ้นชมยอดภูชี้ฟ้า

– ค่าอาหารตลอดค่าย  3  คืน  4  วัน

– ค่าตอบแทนวิทยากร

– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม(ทาสีอาคารเรียน วาดรูประบายสี และสนาม  BBL)

– อื่น ฯลฯ

<กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา>

 1. ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
 3. ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
 4. ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
 5. กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
 6. การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
 7. ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน

 

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
https://www.facebook.com/frontiervolunteer
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

หรือ

คุณรัชนิดา เมืองพิล(มะเหมี่ยว)
ผู้ช่วยโครงการ และประสานงาน
https://www.facebook.com/frontiervolunteer
E-mail: cloudbread31@gmail.com
โทร : 097-079-8503

***สำหรับอาสาสมัครท่านใดไม่สามารถลางานในวันที่ 21 เดือนตุลาคม 2559 ได้ รบกวนติดต่อทางทีมงานเป็นกรณีพิเศษ***

[สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

[สมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกที่ลิ้งค์ เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCbNw2O6ZbbBi1SKQuieDj02Q2adej5-R2VO7dSrJo8yaJnw/viewform

{กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน}
**แล้วรอการติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน**

ค่าใช้จ่าย : 2300บาท