กลุ่มจิตอาสาพุทธะ
ร่วมกับ
ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาว
เวอร์ รังสิต

ขอเชิญชวนจิตอาสา
ร่วม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่
เพื่อส่งต่อให้กับศพผู้ติดเชื้อHIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ

📆📌วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
🕐เวลา 13.00-15.00 น.
🌇ณ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ รังสิต

📲สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Add Line: promtraining

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี