รับสมัครอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ต้นไม้ของพ่อ” ตอน ปลูกไม้มงคลสู่ป่าชุมชนเขาเทพนิมิตร ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขาเทพนิมิตร อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 2559
08.00 น. รวมพลที่บริเวณ เซนทรัลพระราม 2
08.30 น. เดินทางสู่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
12.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางสู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาดิน
หมู่ 8 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยผู้ใหญ่ประสิทธิ์
โสภี ประธานศูนย์นำชมพร้อมให้ความรู้
15.00 น. แวะพักผ่อนที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ อ.คลองหาด
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
18.00 น. พิธีเปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์
พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ระหว่างอาสาสมัคร
และชาวบ้านในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
06.00 น. รวมพลที่ลานกิจกรรม รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
ร่วมกันลงแรง ปลูกกล้าพันธุ์ไม้มงคล
(กัลปพฤกษ์, อินทนิล, ราชพฤกษ์, ชัยพฤกษ์)
ตลอดแนวถนนที่ทอดยาว จากถนนหลักสู่บริเวณ
เขาเทพนิมิตรและบริเวณวัดมิตรสัมพันธ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.00 น. ส่งมอบพันธกิจแก่ชาวบ้านในชุมชน
เพื่อการดูแลบำรุงรักษาต่อเนื่อง
เดินทางกลับ
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 600 บาท
1. สมทบค่ารถบัสในการเดินทางไป-กลับโดย คอนเฟิร์มทัวร์
2. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 100,000 บาท
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4 มื้อ

หมายเหตุ: ที่พัก/หากมีเต้นท์ต้องการนำมากางนอน
สามารถนำมาได้ มีบริเวณให้​ ติดต่อสอบถาม​ line​ id​ : 0983631811 หรือ​ อีเมล์​ kae.ratah@gmail.com​

ค่าใช้จ่าย : 600