บุญอาสาเข้าพรรษา “บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ”
ณ บ้านป่าเด็ง

ช่วงวาระวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง ชวนท่านทำบุญด้วยจิตอาสาบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ศูนย์เด็กและเยาวชน กะเหรี่ยงปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง เนื่องจากเป็นศูนย์พักชั่วคราวของเด็กและเยาวชนกะเหรี่ยงจากพื้นที่ห่างไกลในช่วงเปิดเทอมเพื่อเรียนหนังสือ โดยเด็กเยาวชนอาศัยในหมู่บ้านห่างไกลจากโรงเรียนไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ อีกทั้งส่วนมากฐานะยากจน จึงจำเป็นต้องพักประจำที่ศูนย์เด็กฯ ช่วงเปิดเรียน ศูนย์ฯพักจะอำนวยความสะดวกด้านที่พักส่วนอาหารและของใช้จำเป็นระหว่างพักต้องจัดหาเอาเอง ฉะนั้นเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เราจึงเชิญชวนท่านร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ โดยบริจาคเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของ ได้ตามรายละเอียด แล้วทางมูลมูลนิธิจะนำส่งให้กันศูนย์เด็ก ช่วงเข้าพรรษา
บริจาคเป็นของ ส่งได้ที่
โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 095 9977724

บริจาคเป็นเงิน **ขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ที่
• โดยโอนสมทบที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก
• กรุณาแจ้งการสบทบกลับที่ volunteerservice@gmail.com หรือโทร. 095-9977724 เนื่องจากเป็นบัญชีรวมกิจกรรมอาสา เราจะเบิกเฉพาะส่วนที่ท่านแจ้งกลับเท่านั้น และเพื่อออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี

ประสานงาน : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 095 9977724 (เวลางาน)
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

แจ้งที่ 095- 9977724 หรือ volunteerservice@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : -