เนื่องด้วยมูลนิธิสุขภาพไทยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านอาสาสมัครขึ้นร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับผู้รับบริการภายในบ้านพักฯแห่งนี้ ให้เกิดความผ่อนคลายในระหว่างที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว แต่ก่อนที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องปรับสภาพภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อให้พื้นที่การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครเป็นไปอย่างเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย

จึงขอเชิญชวนชาวจิตอาสาทุกท่าน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี เพียงครี่งวันช่วงเช้าเท่านั้น

@ ขอรับบริจาควัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เช่น
-น้ำยาล้างจาน , ดินสำหรับปลูกต้นไม้ , กล้าพันธุ์มะนาว ,เมล็ดผักสวนครัวต่างๆ(ทำแปลงปลูกผัก) อาทิ เมล็ดคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน และขอให้ทุกคนเตรียมถุงมือผ้ามาด้วยนะคะ

ต้องการอาสาสมัคร  50 คน
@ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
อีเมล์ thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่.http://www.thaihof.org/page/4437. พร้อมกรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน
2.ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ thaihof@gmail.com 
3.จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับทางอีเมล์ และนัดที่จุดนัดพบในบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ เวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : 0