อาสา ปลูกต้นไม้ถวายวัด # 3 ตอน ปลูกให้ “แม่”
“วัดสันติคีรีญาณสังวราราม” บนยอดดอยแม่สลอง ในปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญของชาติบ้านเมือง แต่ยังเป็นศาสนสถานที่ผูกจิตจงรักภักดีใน ‘ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์’ ให้กับ ‘อดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ’ และคนไทยให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นอย่างดี พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา อดีตผู้บัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจ 327 เล่าย้อนไปถึงความเป็นมาก่อนจะมี ‘วัดสันติคีรี’ บนยอดดอยแม่สลอง เช่นทุกวันนี้ว่า “เวลานั้น บนดอยแม่สลองมีเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ มีพระจำพรรษาอยู่รูป 2 รูป สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ไม่มี มีแต่ศาลเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตอนหลังถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องอาศัยศาลาประชาคมของหมู่บ้านเป็นที่ประกอบศาสนพิธี…..เมื่อผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จ-พระสังฆราช ก็ได้กราบทูลเรื่องแนวคิดของผู้ที่ทำงานร่วมกันบนดอยแม่สลองว่าน่าจะมีการสร้างวัด สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงเห็นดีด้วย และรับสั่งให้ผมเป็นต้นเรื่องดูแลการสร้างวัด และให้ พระศิริวัฒน์ สิริวฑฒโน มาเป็นเจ้าอาวาส ช่วยดูแลเรื่องการสร้างวัด..…สมเด็จพระสังฆราชยังมีพระเมตตาประทานต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งแยกหน่อออกมาจากต้นเดิมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจากประเทศลังกา ให้มาปลูกไว้ที่วัดด้วย 
**Cr. จาก ‘วัดสันติคีรี’ สู่ ‘พระบรมธาตุเจดีย์ บนยอดดอย’ โดย พลเอง แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
เมื่อต้นฝนผมได้มีโอกาสจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายวัด ณ วัดพุทธเมตตาคุณาราม อำเภอแม่จัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้พาอาสามาทำบุญในอีกหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือวันสันติคิรีญานสังวราราม ดอยแม่สลอง พื้นที่วัดโดยรอบอยู่บนที่สูงว่าชุมชน โดยมีพระธาตุที่สำคัญคือ “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี” เป็นพระเจดีย์สี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ 70 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 34.35 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น มีบันไดนาคทั้ง 4 ทิศ ชั้นที่ 1 องค์พระเจดีย์ประดับด้วยโมเสก สีเทา มีซุ้มประตูทางเข้าด้านละ 3 ซุ้ม รวม 12 ซุ้ม ตกแต่งด้วยลวดลายจับบัวลงรักปิดทอง ภายในเป็นห้องโถงมีบันไดขึ้นสู่ชั้นที่ 2 ได้สองทางชั้นที่ 2 องค์พระเจดีย์ประดับด้วยโมเสกสีขาว มีซุ้มประตูทางเข้าด้านละ 1 ซุ้ม ประดับด้วยลวดลายลงรักปิดทองเช่นเดียวกัน ภายในเป็นห้องโถง ภายหลังปี พ.ศ. 2537 โดย หลังสมเด็จย่าเสด็จสวรรคต ได้จัดสร้างสถานที่สำหรับบรรจุพระบรมอัฐิ ของพระองค์ท่านไว้ ณ ชั้นนี้ด้วย ผนังเขียนลายดอกปิดทอง มีกรอบหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสลับสีและมี พระนามาภิไธยย่อ “สว” และได้มีโอกาสสนทนากับ พระครูศีลคุณากร เจ้าอาวาสวันสันติคีรีฯ พระครูเล่าให้ฟังหลายเรื่องมากทั้งที่มาที่ไปของพระบรมธาตุและวัดแห่งนี้ สุดท้าย ผมจึงเสนอว่าอยากมาปลูกต้นไม้ที่นี่ ท่านก็อนุญาตโดยบอกผมว่าอยากได้ต้นอินทนิล หรือตะแบก เพราะต้นอินทนิลนั้นมีสรรพคุณทางยาหลากหลายชนิดและออกดอกที่สวยงาม

11 สิงหาคม 2560
20.30 น. รถออกจากปั้ม ปตท.สนามเป้า 

12 สิงหาคม 2560
07.30 น. แวะปั้ม ทำธุระส่วนตัว และ รับประทานอาหารเช้า ( ดูแลตนเอง ) บริเวรหอนาฬิกา เชียงราย
08.30 น. ออกเดินทางไปยังวัดสันติคีรีฯ
10.00 น. ถึงวัดสันติคีรีฯ ยืดเส้นสาย ทำธุระส่วนตัว 
– กิจกรรมแนะนำตนเอง / สถานที่
11.00 น. รวมตัวถวายอาหารเพล พระ
11.30 น. เตรียมอุปกรณ์ เตรียมต้นไม้ ไปไว้ยังจุดต่างๆ ที่จะทำการปลูก
12.00 น. พักทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 1 ) 
13.00 น. เริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายวัด ตอน ปลูกให้ “แม่” 
14.30 น. เก็บของล้างอุปกรณ์รวมตัว สรุปกิจกรรม/รับพร
15.00 น. เข้าที่พัก บ้านดินอาข่าดอยแม่สะลอง สัมผัสวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แบบชนเผ่าอาข่า แบบที่คุณจะไม่ได้พบที่ไหน แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย พักห้องละ 2 – 4 ท่าน 
18.00 น. ทานอาหารเย็น ( มื้อที่2 ) พร้อมนัดแนะกิจกรรมวันต่อไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

13 สิงหาคม 2560 
07.00 น. ทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) 
08.30 น. ล้อหมุนไป สวนส้มธนาธร ท่าตอน อำเภอแม่อาย 
09.30 น. ถึงสวนส้มธนาธร ท่าตอน อำเภอแม่อาย ชมแหล่งกำเนิดส้มสายพันธุ์ “ ส้มสายน้ำผึ้ง ” ฟังบรรยายความรู้ด้านการเพราะปลูกส้ม การเก็บ การผลิต และแปรรูป 
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 4 ) 
12.30 น. ออกเดินทางสักการะ วัดท่าตอนพระอารามหลวง เยี่ยมชมพระเจดีย์แก้ว หมายถึง เจดีย์ที่ประดับด้วยแก้วสีต่างๆ 
13.00 น. ออกเดินทางขึ้น ดอยอ่างขาง แดนมหัศจรรย์ 
15.00 น. ถึงที่พัก บนดอยอ่างขาง แบ่งเข้าที่พักหลังละ 5 ท่าน สามารถเดินเท้าเยี่ยมชม 
– สวนบอนไซอ่างขาง
– โรงผลิตไม้กระถาง
– สวน 80 ปี
17.00 น. ไปชมพระอาทิตย์ตกที่ ฐานปฎิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย – พม่า
19.00 น. ทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 ) และชี้แจงกิจกรรม วันต่อไป 

14 สิงหาคม 2560
05.30 น. สำหรับท่านที่สนใจไปชมพระอาทิตขึ้นที่ ลานกางเต๊นดอยอ่างขาง
07.30 น. ทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 ) 
08.30 น. เดินทางออกจากที่พัก ไป ตลาดวโรรส
– แวะฐานปฎิบัติการดอยอ่างขาง – จุดชมวิวมุมสายฟ้า
– วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
12.00 น. ถึงตลาดวโรรส ทานอาหารเที่ยง ( ดูแลตนเอง ) ซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย 
13.30 น. ออกเดินกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็น ( ดูแลตนเอง ) ระหว่างทาง ถึง กทม.ประมาณ 22.30 น.

**กิจกรรมอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในวันกิจกรรม
***ติตตามอัพเดทกิจกรรมได้นี่ https://www.facebook.com/events/234104323776042/?active_tab=discussion

 

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย 3,350 บาท ( ค่าใช้จ่ายเกิดจากการหารเฉลี่ยแล้ว ) ประกอบด้วย
– ค่ารถไปกลับกทม-เชียงใหม่ 
– ค่าที่พัก 2 คืน อาข่าแม่สลอง-ดอยอ่างขาง
– ค่าอาหาร 6 มื้อ
– ค่าเข้าสถานที่บางแห่ง
– ค่ารถบนดอยแม่สลอง
– ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ
 

วิธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม
โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์
สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong
หรือ Line หมายเลข 0972981509 
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ชื่อเล่น
2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ
2.4 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน

ค่าใช้จ่าย : 3350