อาสา ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน – บ้านเขาเทพพิทักษ์

“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่างแต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหลตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ…”
จากบทความข้างต้นทำให้เราได้เข้าใจเรื่องการปลูกต้นไม้มากขึ้นคือการปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ที่มีเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ให้ปลูกเพื่อไว้ใช้ด้วย ไว้กินด้วย โดยในหมู่บ้านเขาเทพพิทักษ์ได้มีการปลูกต้นไม้ในรูปแบบต่างๆไว้หลายรูปแบบมากในพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชประภา โดนจะเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน เป็นต้นไปผมจึงสนใจอย่างเชิญชวนพี่น้องอาสาที่มีความสนใจในการปลูกต้นไม้ และ การลอกฝาย ที่ตื่นเขินในหมู่บ้านพร้อมพักผ่อนนอนหลับและกินอิ่ม ณ แพนางไพรกลางเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 มิถุนายน 2560
21.00 รถปรับอากาศ ออกจาก ปั้ม ปตท.สนามเป้า

24 มิถุนายน 2560
09.00 น.เดินทางถึง หมู่บ้านเขาเทพพิทักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
– ทานอาหารเช้า ( ดูแลตนเอง )
– แนะนำสถานที่ โดย กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์
– แนะนำตัว ทำความรู้จักสมาชิกในค่าย
– แบ่งทีม ปลูกต้นต้นไม้ ลอกฝาย ทำครัว
12.00 น. ทานอาหารเที่ยง ( มื้อ 1 )
13.00 น. เดินเท้าศึกษา วิธีชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ และเยี่ยมชม “ สะพานรักเขาเทพพิทักษ์ ”
15.00 น. ออกเดินทางเข้าที่พัก แพนางไพร ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน
15.30 น. ถึงท่าเรือ เดินทางไปแพนางไพร
16.30 น. ถึงแพนางไพร แบ่งเข้าที่พัก 3 – 8 คนต่อหลัง พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ทานอาหารเย็น ( มื้อ 2 ) พร้อมนัดหมายกิจกรรมวันต่อไป

25 มิถุนายน 2560
08.00 น. ทานข้าวเช้า ( มื้อ 3 )
09.00 น. เดินทางกลับขึ้นฝั่ง แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ ( กุ้ยหลินเมืองไทย )
10.00 น. ถึงท่าเรือเดินทาง สู่ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
12.00 น. เดินทางถึงสวนโมกขพลาราม – หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
– เยี่ยมชมอย่างสงบจิต สงบใจ แต่งกายมิดชิด และไม่ส่งเสียงรบกวนการวิปัสนา
– ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
– ซื้อของฝาก
13.30 น. มุ่งหน้ากลับกรุงเทพ แวะของฝากและทานอาหารเย็นระหว่างทาง ( ถึงประมาณ 24.00 )

 

อัพเดทกิจกรรมได้ที่  https://www.facebook.com/events/116435495556310/

**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ในวันกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย 2,400 บาท

ประกอบด้วย
– ค่ารถ – ค่าเรือ
– ค่าอาหาร ( 3 มื้อ )
– ค่าที่พัก แพนางไพร
– ค่าเข้าอุทยาน

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเอง
– ยารักษาโรค
– อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว
– รองเท้าที่สามารถเปลี่ยนน้ำได้

 

.กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในวันกิจกรรม

กิจกรรมเปิดรับสมัครแล้วนะครับ
วิธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม
โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์
สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong
หรือ Line หมายเลข 0972981509
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ชื่อเล่น
2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ
2.5 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน

ค่าใช้จ่าย : 2400