กิจกรรมปลูกป่า ล่องแพ 10-12 ส.ค. 2562 ( เดินทางคืนวันที่ 9 )

@ บ้านถ้ำผึ้ง – เขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี

( ปลูกต้นไม้สวนป่าชุมชน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และล่องเรือ-แพชมเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ ทะเลใน 500 ไร่ และถ้ำปะการัง )

 

       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม

หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดกิจกรรมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th  (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

 

กำหนดการ

 

คืนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

22.00 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม), (รถออก 22.30 น)

 

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

– แวะพักรถปั๊มน้ำมันช่วงเช้าเพื่อล้างหน้าแปรงฟันและทานอาหาร

11.00-11.30 น (โดยประมาณ) แวะพักเที่ยงปล่อยหาทานอาหารกันเองบริเวณแยกบ้านตาขุน

– นั่งรถขึ้นจุดชมวิวบนสันเขื่อนรัชชประภา (ชมวิวเขื่อน 30 นาที)

– นั่งรถกลับลงมาจากสันเขื่อน เดินทางไปหมู่บ้าน

13.00 น กิจกรรมปลูกต้นไม้สวนป่าชุมชน ณ บ้านถ้ำผึ้ง (ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์)

– นั่งประชุม ฟังการบรรยาย

– ปลูกสวนป่าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

– พาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ถ้ำสมรภูมิ (อดีตศูนย์บัญชาการ 514 ของคอมมิวนิสต์) ถ้ำน้ำลอด น้ำตกธารบางคุย บึงมหัศจรรย์น้ำดันทรายดูด เป็นต้น

17.00 น รับประทานอาหารเย็น <ผู้จัดเตรียมให้มื้อ 1>

– แยกเข้าพักตามโฮมเสตย์ของชาวบ้าน โดยเจ้าบ้านแต่ละหลังจะนำรถยนต์มารับพาไป (แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละ 5-10 คนตามขนาดแต่ละหลังที่รองรับได้ไม่เท่ากัน โดยผู้จัดจะดูว่าผู้เข้าร่วมคนไหนมากับใครบ้าง และโฮมเสตย์ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะมีหลังใดบ้าง)

– การเข้าพัก เหมือนการไปเยี่ยมเยือนบ้านชาวบ้าน โดยให้เจ้าบ้านแต่ละหลังดูแลผู้เข้าพัก ตอนกลางคืนผู้จัดจะตระเวนไปเยี่ยมเยือนความเป็นอยู่ของสมาชิกตามบ้านแต่ละหลัง

 

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

07.00 น กลับมารวมตัวกันที่ศูนย์บริการของหมู่บ้าน รับประทานอาหารเช้า <ผู้จัดเตรียมให้มื้อ 2>

08.00 น – เดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)

– ลงเรือที่ท่าเรือของเขื่อน

– ล่องเรือไปดูเขาสามเกลอ (กุ้ยหลินเมืองไทย) วังปลา และทะเลใน 500 ไร่ (ทะเลสาบกลางหุบเขา)

– เรือพาขึ้นฝั่งหน่วยพิทักษ์ป่า เดินข้ามเนินเขาประมาณ 20-30 นาที  มีอาหารกล่องที่นำลงเรือมาด้วยเป็นมื้อเที่ยง <ผู้จัดเตรียมให้มื้อ 3>

– นั่งแพขนานยนต์ (แพไม้ไผ่) ไปถ้ำปะการัง (มีไกด์ท้องถิ่นนำไฟฉายพาเข้าถ้ำ)

– หลังจากชมถ้ำเสร็จย้อนกลับ นั่งแพ+เดิน กลับไปลงเรือ

– เรือพาแวะเยี่ยมชมแพชายชลก่อนพากลับไปขึ้นรถ

– ขึ้นรถ กลับหมู่บ้าน

17.00 น รับประทานอาหารเย็น <ผู้จัดเตรียมให้มื้อ 4>

– ชาวบ้านมารับกลับไปพักคืนที่ 2

 

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ( วันแม่แห่งชาติ )

07.00 น กลับมารวมตัวกันที่ศูนย์บริการของหมู่บ้าน รับประทานอาหารเช้า <ผู้จัดเตรียมให้มื้อ 5>

08.00 น ขึ้นรถ เดินทางกลับ กทม.

– แวะพักรถตามปั๊มน้ำมันและซื้อของฝากระหว่างทางขากลับ

– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณสามทุ่มหรืออาจจะสี่ทุ่ม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมไปด้วย ได้แก่ : ของใช้ส่วนตัวทั่วไป เช่น เสื้อผ้าเปลี่ยน ของอาบน้ำ อุปกรณ์สื่อสาร สายชาร์ทแบต ยาโรคประจำตัว

 

 

รับสมัคร 50 คน กรณีมีผู้สนใจเยอะเป็นพิเศษขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดสามารถพิจารณาได้ว่าจะขยายเพิ่มหรือไม่

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก มีความเข้าใจในคำว่าการจัดทริปการกุศล (และยังราคาถูก) มีความเข้าใจในคำว่าจิตอาสา คำว่ากิจกรรมกลุ่ม มีความเป็นกันเองกับผู้อื่น  มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ไม่จำกัดอายุ

 

 

 

ค่าสมัครคนละ 2,890 บาท

สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

(1) รถบัสแอร์ มีประกันอุบัติเหตุ กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงเป้าขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถตู้วีพี

(2) อาหารและน้ำดื่ม 5 มื้อ (เย็น-เช้าที่หมู่บ้าน และมื้อเที่ยงที่เชี่ยวหลาน นอกเหนือจากนั้นรับผิดชอบตัวเองตามศูนย์อาหารจุดพักรถ)

(3) ที่พัก 2 คืน แยกเข้าพักตามโฮมเสตย์ของชาวบ้าน โดยเจ้าบ้านแต่ละหลังจะนำรถยนต์มารับพาไป (แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละ 5-10 คนตามขนาดแต่ละหลังที่รองรับได้ไม่เท่ากัน โดยผู้จัดจะดูว่าผู้เข้าร่วมคนไหนมากับใครบ้าง และโฮมเสตย์ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะมีหลังใดบ้าง)

(4) ค่าบำรุงเที่ยมชมสถานที่ในชุมชน คนละ 40 บาท

(5) ค่ารถยนต์พาเที่ยวชมสถานที่ในชุมชน คนละ 50 บาท

(6) ค่าเหมาเรือ และแพขนานยนต์เที่ยวชมเขื่อนเชี่ยวหลาน

(7) ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาสก (เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขตอุทยาน) คนไทย 60 บาท ชาวต่างชาติแพงกว่าคนไทยค่อยมาจ่ายเพิ่มหน้างานได้

(8) ค่าธรรมเนียมไปถ้ำปะการัง คนละ 20 บาท

(9) กล้าไม้ปลูกป่า และวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม

(10) สตาฟ ไกด์ท้องถิ่น และวิทยากร

(11) ใบประกาศ

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

 

1  ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจชื่อ กรีน อีเว้นท์ หรือ Green Event หรือลิงค์  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

9olg9S.png

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ระบุชื่อกิจกรรม (ปลูกป่า ล่องแพ รุ่น 2) เพราะบางทีเรามีหลายงาน

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)

- ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ)

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เอาไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น)

 

2  หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน

 

3  กดเข้าร่วมห้องกิจกรรม  https://www.facebook.com/events/478504399622835  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 

 

Green Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

(แอดมินเพจ ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ  )

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/478504399622835

ค่าใช้จ่าย : 2,890 บาท