กิจกรรมปลูกป่า 2560/2017  
25 มิถุนายน 2560 ณ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

       อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มชมรม องค์กรไม่แสวงผลกำไร เกิดจากการรวมตัวกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และมีโครงการปลูกป่าจัดขึ้นประจำทุกปี
       การปลูกป่ามีสองลักษณะ คือ ปลูกใหม่ กับ ปลูกเสริม โดยปลูกเสริม หมายถึง การปลูกต้นไม้เพิ่มเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนั้น อาจไม่จำเป็นต้องปลูกก็ได้ เพราะป่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เอง เพียงแค่ระวังป้องกันการบุกรุกทำลาย แต่สำหรับบางพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแปรสภาพเป็นพื้นที่เกษตรมาเป็นเวลานาน ย่อมไม่สามารถที่จะกลับคืนสภาพเดิม ปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นเพียงทุ่งหญ้า ประโยชน์คือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ แต่มีประโยชน์น้อยกว่าป่าอื่นๆ ในเรื่องการอุ้มน้ำ ยึดดิน ฟอกอากาศ กำลังในการทำความเย็น ความชื้น ที่จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รวมถึงการนำเอาเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ทางตรงในอนาคตกรณีมีมากเพียงพอ ดังนั้น การปลูกป่าจึงมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนไม้ยืนต้น
       อุปสรรค์ของการปลูกป่าคือฤดูกาลแปรปรวน เพราะการปลูกป่า กล้าไม้ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องให้ทันช่วงฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันฤดูกาลไม่มีความแน่นอน ต่างจากการปลูกป่าชายเลนกับการปลูกต้นไม้ในที่ที่มีการดูแลรดน้ำที่สามารถจัดได้ตลอดทั้งปี

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
06.40 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า (พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม) รถออก 07.30 น

– เดินทางโดยรถบัส 2 คัน
– แวะบ้านหอมเทียน และหน้าฟาร์มแกะ (เดอะซีนเนอร์รี่ วินเทจฟาร์ม)
11.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงน้ำตกเก้าชั้น (น้ำตกเก้าโจน)
– รวมพล เข้าแถว รับฟังคำชี้แจง
– รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนรอเวลา
13.30 น เดินทางไปปลูกป่า (ทุกคนต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง)
– เดินทางถึงพื้นที่ปลูก แบ่งหน้าที่และแจกวัสดุอุปกรณ์
– เริ่มปลูกป่าด้วยการเคลียร์วัชพืชบริเวณที่จะปลูก ขุดหลุม ปลูกกล้าไม้ตามจุดที่หมายไว้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำ (หรือไม่รดก็ได้) ปักไม้หลักหมาย และผูกยึดต้นกล้าเข้ากับไม้หลักหมายด้วยเชือกฟางสีแดง
16.30 น ( โดยประมาณ ) หรือภารกิจเสร็จ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน , เก็บอุปกรณ์และกลับขึ้นรถ
– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าถึงกรุงเทพฯประมาณ 19.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

รับสมัครจำนวน 70 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีความเข้าใจในงานจิตอาสา ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง(เรามีสตาฟคอยดูแลอีกที) พร้อมเปิดใจรับผู้อื่นเป็นเพื่อนใหม่และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ชมรมมีทุนสนับสนุนเป็นค่ากล้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยให้สมาชิกช่วยสมทบคนละ 300 บาท เพื่อเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารน้ำดื่ม
มีใบประกาศฯ ฟรีให้ทุกคน

<<< ขั้นตอน/วิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- กิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่า 25 มิ.ย. ) เพราะบางทีเรามีหลายกิจกรรม
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันการสมัครใน 1-2 วัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1345149388912705  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1345149388912705

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  https://www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท