ความเป็นมาของโครงการ

กทม.ได้ก่อนตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน ขึ้นโดยเปิดให้ประชาชน เริ่มเข้าใช้บริการตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี 2561 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน-นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และนักท่องเที่ยวผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่นี่ ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติ สามารถ สแกน QRcode แล้วจะปรากฎชื่อต้นไม้ไห้ได้เรียนรู้ด้วย

เราจะไปร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นบึงรับน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

ภารกิจอาสา

1.ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน

2.ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนคลองบางมด เก็บขยะป่าชายเลน

3.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

08.30น.ลงทะเบียนที่จุดรวมพล บริเวณวัดยายร่ม หน้าพิพิธภัณฑ์สถานท้องถิ่น

09.00น.เริ่มปั่นจักรยานเพื่อไปปลูกป่าชายเลน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นการปั่นบนเส้นทางเลียบคลอง

09.30น.รับฟังคำแนะนำการทำกิจกรรม และลงมือทำกิจกรรมปลูกป่า

11.30น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

12.15น.อาสาทำความดีเก็บขยะ บริเวณรอบๆ ป่าชายเลน

12.30น. ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้

13.00 ปั่นจักรยานกลับเพื่อชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศึกษาความเป็นมาของท้อง ถิ่น เรียนรู้วิถีชุมชนภูมิปัญญาของชาวสวนลิ้นจี่ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ

15.00 แวะสักการะหลวงพ่อพุ่ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ ถวายกลดและตาลปัตรเพื่อให้พระสงฆ์ใช้ประกอบศาสนกิจ

16.00 เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

ID line : Pobmitvolunteer

Inbox fanpage : พบมิตร จิตอาสา

ค่าใช้จ่าย : 390