เนื่องด้วยวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ทางมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรณรงค์

“มีรักต้องปลอดภัย”  เพื่อสร้างความเข้าใจ

รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ ในเรื่อง HIV และเอดส์ กับกลุ่มเยาวชน

และประชาชนในสังคม ณ  บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัย

ในเวลา 11:-00 – 13:00 น.

สมัครโดยตรงได้ที่ พี่มิ้น T.088 - 2695496

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

  1. ค่าเดินทาง 300 บาท
  2. เสื้อรณรงค์ 1 ตัว
  3. อาหารและน้ำดื่ม

ค่าใช้จ่าย : 0