คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่ใช่นิสิต นักศึกษา ที่ต้องเก็บชม. /ทำ รายการส่งอาจารย์ผู้สอน (เนื่องจากผู้จัดเปิดรับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่ธนาคารจิตอาสา) เพื่อให้เกิดความหลากหลายของช่วงวัยในกิจกรรม

ความเป็นมาขององค์กร

ไม่ ใช่หน่วยงานของรัฐ และไม่ใช่หน่วยงานเอกชน แต่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่อยากทำสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน คิดและทำด้วยเงินเดือนตนเอง

ยาง ยืดเปลี่ยนชีวิต  หลายคนมักตั้งคำถาม เปลี่ยนชีวิตใคร? ความหมายนี้มาจากการเปลี่ยนชีวิตของผมเอง (ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา) ผมก็คงเหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันที่ทำงานหาเงินๆ ทำอะไรๆ เพื่อตนเองเป็นหลัก แต่เมื่อมาทำงานเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสายางยืด สิ่งนี้ทำให้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิต รวมถึงความหมาย และคุณค่าการมีชีวิตเพื่อผู้อื่นในสังคม ในเมื่อยางยืดเปลี่ยนชีวิตผมได้ ก็น่าจะเปลี่ยนชีวิตใครๆ ได้เช่นกัน

 

สถานที่

โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  กทม. (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

อยู่ตรงข้ามห้าง Central ลาดพร้าว ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต (ทางเข้าสวนรถไฟ) สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ สวนรถไฟ 20 บาท

 

ช่วงวันทำงาน

เสาร์ที่ 12 ธค.  2558

09:00 – 11:30 น. ร่วมกันถักยางยืดลูกโซ่ 2 และยางยืดผูกโบว์

11:31 – 12:00 น ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน

 

หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นผู้จัดจะนำยางยืดไปมอบให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทั่วไปในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในวันที่ 22ธันวาคม พ.ศ.2558

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมยางยืดเปลี่ยนชีวิต เริ่มเมื่อต้นปี 2556 โดย มาจากแนวคิดที่อยากจะทำบุญในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฎว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมียางยืด 5 ประเภท  34 รูปแบบ ได้แก่

1) ยางยืดออกกำลังกายสำหรับเด็ก-วัยรุ่น ได้แก่ ยางยืดวันเด็ก  Finger exercise challenge 1

2) ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่ ยางยืดลูกโซ่ 2

3) ยางยืดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ได้แก่ ยางยืดสายเดี่ยว ยางยืดเพิ่มแรง 1

4) ยางยืดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกาย ได้แก่ ยางยืดแกว่งแขน

5) ยางยืดสำหรับผู้พิการ ได้แก่ ยางยืดมีเสียง, ยางยืดของเล่น 1 ยางยืดคนพิการ 1 และ 2

การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่แจกได้แก่ รพ.รามาธิบดี รพ.ทหารผ่านศึก รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ชลบุรี รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ รพ.พนัสนิคม รพ.สงฆ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค บ้านบางละมุง บ้านวาสนะเวศน์ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ บ้านปทุมธานี บ้านจันทบุรี บ้านบางแค 2 และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สถานสงเคราะห์คนพิการบ้านการุณยเวศม์ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีราชา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง สวนสาธารณะ วัดในจังหวัดชลบุรี และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ  ฯลฯ รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไปเกินกว่า 6,200 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ง่าย แต่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และผู้สูงอายุ การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมครั้งที่ 16 ยาง ยืดรักพ่อ มาจาก ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ คือวันและเดือนของลูกๆ ที่จะแสดงความกตัญญูต่อพ่อ ด้วยยางยืด โดยจะนำไปมอบให้ผู้ป่วยในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ทำบุญด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย

2) ได้เรียนรู้ เทคนิคการทำสิ่งประดิษฐ์ ยางยืด

3) ได้เพื่อนอาสาใหม่ที่มีแนวคิดทำความดี

4) ได้ใช้เวลาว่าง 3 ชม. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง

5) ได้มาทดลองเล่น ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 34 แบบ ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนในโลก

 

สวัสดิการ

อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

 

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี (แถมสามารถนำยางยืดที่ประดิษฐ์กลับบ้านได้อีกด้วย แต่ต้องแจ้งผู้จัดก่อน) ค่าอุปกรณ์มาจากรายได้               1)การทำงานพิเศษนอกเวลาของผู้จัด 2) รายได้จากการทำสิ่งประดิษฐ์จำหน่ายหน้างาน และ 3) เงินเดือนของผู้จัดกิจกรรม

ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการเป็นอาสาสมัคร

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อการเรียน ผลการเรียนตกต่ำ

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่องาน การงานพัง เสียหาย ความก้าวหน้าไม่มี

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ครอบครัวล้มเหลว แตกแยก

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อสังคม สังคมเสื่อมถอย

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่องานอาสา งานอาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

หมายเหตุ ด้วยความเคารพผู้สมัครทุกท่าน ก่อนสมัครท่านต้องแน่ใจแล้วจริงๆ 99% ว่าจะมาร่วมงานได้แล้วจึงสมัคร เพราะ ตค. 58 ผู้สมัครไม่มาร่วมงานถึง 30% ซึ่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้

  1. ผู้จัดกิจกรรมเศร้าใจมากๆ เพราะเดินทางมาจากชลบุรีเพื่อท่าน
  2. เบียดบังผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่ต้องการเข้าร่วม
  3. สร้างนิสัยไม่รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
  4. เพิ่มความเหน็ดเหนื่อยให้ผู้จัดในการเตรียมอุปกรณ์จำนวนมาก ที่ขนมาเพื่อท่าน แต่ท่านก็หายไปเฉยๆ

วิธีสมัคร
โทร.มาติดต่อพูดคุย แจ้งชื่อ สกุล อายุผู้เข้าร่วม ที่เบอร์ 0823259528 คุณอัน

ค่าใช้จ่าย : -