ออกเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก

1 ธค. 60 (12:00 – 18:00)

โดยการประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ

แจกถุงยางอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

บริเวณสยามสแควร์จนถึงหน้าเซ็นทรัลเวิร์ด

 

*อาสาทุกท่านจะได้รับเสื้อรณรงค์ 1 ตัว

อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม

ค่าเดินทางอาสาคนละ 400 บาท

ติดต่อ

นายคณบดี ศรีวรารักษ์

ผู้จัดการด้านสื่อสารและพัฒนาทุน

 

ค่าใช้จ่าย : ฟรี