มาร่วมแบ่งปันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านดอนทอง กันนะคะ
โรงเรียน ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะ
ขอเชิญร่วมแรงร่วมใจ:
1. บริจาคสมทบทุน เพื่อฟื้นฟูห้องสมุด และห้องพยาบาล
2. บริจาคหนังสือที่เหมาะสม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดในโปสเตอร์
🙂
ช่วยกันแชร์ และมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือน้องๆ ให้ได้โรงเรียนที่รัก กลับคืนสมบูรณ์ กันนะคะ

ประสานงานมายังโครงการฯ โดยตรง

สามารถร่วมได้ทั้งการเดินทางร่วมกิจกรรม (เดินทางเอง) ส่งมอบสิ่งของ หรือสมทบทุน