อาสาสมัครอายุ 20~30ปี จำนวน 5 ท่าน

มีความสามารถ วาดรูประบายสีที่พื้นปูน

เพื่อทำพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กอายุไม่เกิน 7  ปีได้เล่นสนุกเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน

รับสมัครโดยโทรหาคุณอ้อม 0816121836 เท่านั้น

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย