เชิญชวนบริจาคสมุดที่มีลายเส้นเหลือใช้ ที่สะอาด เพื่อนำมาทำสมุดทำมือเพื่อน้องๆ ในโรงเรียนขาดแคลน จังหวัดสระบุรี

ส่งมาได้ที่  นายณัฐพล จันทร์แจ่มฟ้า

  วัลภาเพลส 149/4-5 ซอยสุขาภิบาล 3

  ตลาดประตูน้ำพระอินทร์

  ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  090-4288753 (ต่อ)

ค่าใช้จ่าย : 0