กลุ่มจิตอาสาพุทธะ
ร่วมกับ
ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาว
เวอร์ รังสิต

ขอเชิญชวนจิตอาสา
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่
เพื่อส่งต่อให้กับศพผู้ติดเชื้อHIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

Add Line: promtraining

ค่าใช้จ่าย : 0