รับสมัครอาสาช่วยถ่ายภาพงานรวมพลผู้พิทักษ์เด็ก

คุณสมบัติ: อายุ 18 ปี ขึ้นไป , อาสาได้เต็มเวลา มีกล้องพร้อมใช้งานที่ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ มีประสบการณ์ถ่ายภาพการทำกิจกรรมมาแล้ว สามารถให้ไฟล์ได้วันนั้นเลย(หลังจบกิจกรรม) และตรงต่อเวลา

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้ามาได้ที่ volunteercpcr@gmail.com หรือ Inbox fb: facebook.com/cpcr.cpcr (งานอาสาสมัคร)

ค่าใช้จ่าย : -