รับสมัครนักแสดงจิตอาสา(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการแสดง) ขอเพียงมีความกล้าที่จะสื่อสารในรูปแบบละครสั้นคุณธรรม แสดงวันเสาร์ที่14มกราคม(วันเด็ก) แสดงในช่วงเวลา 7.00-15.00น. ณพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก (ท่านสามารถดูรูปแบบและผลงานได้ที่เฟซบุ้ค : กลุ่มพลังดี)  หากสนใจหรือติดใจจะร่วมในงานต่อๆไปก็ยินดี

โทรสมัครด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย