gse_vsnVW_pr_002

**เปิดรับอาสาสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 60

ชื่อกิจกรรม ชื่อกลุ่ม/ องค์กร รายละเอียด/ รูปแบบกิจกรรม เวลาทำกิจกรรม วันที่ จำนวน
สมุดทำมือเพื่อน้อง มูลนิธิสุขภาพไทย เข้าเล่มสมุดทำมือและวาดหน้าปก เพื่อส่งต่อให้น้องในสถานสงเคราะห์หญิงและสถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการ 14.00 – 18.00 น. 9 มิ.ย.

10 มิ.ย.

11 มิ.ย.

20 คน

20 คน

20 คน

เย็บเต้าเติมใจเพื่อเพื่อน กลุ่มเพื่อนทอฝัน เย็บเต้านมเทียมด้วยผ้าเจอร์ซี่และใส่ด้วยเม็ดลูกปัดและใยสังเคราะห์เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคนที่ต้องการ 14.00 – 18.00 น. 9 มิ.ย.

(ศุกร์)

20 คน
ช้างน้อยจับมือ

 

กลุ่มปันรัก เย็บตุ๊กตารูปช้างและยัดไส้ด้วยเส้นใยโพลิเอสเตอร์ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ขยับมือไม่ได้หรือขยับลำบากไว้ใช้ในการฝึกทำกายภาพมือ 14.00 – 18.00 น. 10 มิ.ย.

(เสาร์)

20 คน
ยางยืดเปลี่ยนชีวิต กลุ่มอาสาสมัครอิสระ (รดร.เมธี ธรรมวัฒนา)

 

ใช้หนังยางวง วงเล็กถักเรียงกันเป็นเส้นยางที่มีความหนาที่พอเหมาะ และนำมามัดในรูปแบบเฉพาะ พร้อมกับต่อกับท่อพีวีซี จำนวน 2 ท่อน และเมื่อชิ้นงานสำเร็จจะมีการสอนท่ากายบริหารโดยใช้ยางยืดที่ทำ เพื่อส่ง่อให้ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลของรัฐ 14.00 – 18.00 น. 11 มิ.ย.

(อาทิตย์)

20 คน