กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะจึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น

กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน https://www.facebook.com/kritAsa/

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนคำนึงถึงการรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะ 2. เพื่อส่งเสริมให้รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนของตนแบบยั่งยืน 3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึก ระหว่างเด็กๆ ผู้ใหญ่และผู้พบเห็น 4. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี

ภารกิจอาสา

1เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำตกไทนโยคน้อย 2.ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้ำตกไทรโยคน้อย

กำหนดการ อาทิตย์ที่18ส.ค2562 06.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื้อ

06:30 เดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพง{ขึ้นสถานนีกลางทางจะแจ้งในไลกลุ่ม}

07:40 ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ เดินซื้อของได้ 40 นาที

08:20 รถไฟออกจากสถานีนครปฐม

09:35 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว จอดให้ลงถ่ายรูป

10:00 ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว

11:00 ถึงถ้ำกระแซะ ชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์

11:30 ถึงน้ำตกไทรน้อย ทำกิจกรรม ปลูกป่า เก็บขยะ พักผ่อน ถ่ายรูป 3 ชั่วโมง

14:25 ออกจากน้ำตก แวะชมสุสานทหารพันธมิตร

16:53 พร้อมกันที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อกลับ กทม

19:25 ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

รับสมัคร75ท่าน ค่าสมัครท่านละ370บาท 1.ค่ารถไฟ ไปกลับ 2.ค่าต้นกล้า 3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 4.ค่าวิทยากร

วิธีการสมัคร 1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย 2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา 3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ https://www.facebook.com/kritAsa/ 4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด 2.เสื้อแขนยาว 3.ร้องเท้าผ้าใบ 4.ยารักษาโรค

ค่าใช้จ่าย : 370