“วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม”

สะเมิง.. เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวิสแลนด์ภาคเหนือ สตอเบอรี่ขึ้นชื่อ” เป็นภาพที่สวยงาม แต่ทำไมแค่ “บ้านอมลอง”หมู่บ้านเดียวจึงเป็นหนี้หลายสิบล้าน… แล้วเมื่อชาวบ้านหันกลับมาทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหม?

 

มาดูการเตรียมพร้อม “รับมือภัยพิบัติ และสำรองปัจจัย ๔” ที่ใช้เวลาเตรียมการหลายปี

การสร้างฝายชะลอน้ำ ทำให้ลำห้วยที่ไม่มีน้ำมา ๓๐ ปี กลับมามีน้ำไหลตลอดปีได้จริงหรือ?

 เมื่อเรามีป่าที่สมบูรณ์ เราก็มีน้ำ มีของกินของใช้ ที่อยู่อาศัยร่มเย็น (ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ) เป็นอย่างไร..

 

โปรแกรมเรียนรู้ชีวิตเรียบง่าย เศรษฐกิจพอเพียง และธรรมชาติ ท่ามกลางสายหมอกและขุนเขา แบบเย็นๆ ชิวๆ ท่ามกลางอากาศหนาวระดับ ๑๐กว่าองศา

 

…ขอเชิญมาเรียนวิชาชีวิต พิสูจน์ด้วยตนเอง ตลอด ๔ วัน ๓ คืนนี้

…จัดโดย: กลุ่มสื่ออาสา และวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รูปสวยๆที่ดอยผาส้ม ฝีมือเมย์ (สื่ออาสา): http://www.facebook.com/media/set/?set=a.248891171813842.53777.100000788844682

@@@@@@@

#กำหนดการ

 • รุ่นที่๑: ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่๒: ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่๓: ๒๘ เม.ย.-๒ พ.ค. ๒๕๕๕ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่๔: ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นพิเศษ๑: ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่๕: ๖-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่๖: ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่๗: ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (จัดไปแล้ว)
 • รุ่นที่ ๘: ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (รับสมัครวันนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)
 • รุ่นที่ ๙: ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (เลื่อนไปไม่มีกำหนด)
 • รุ่นที่ ๑๐: ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ (เลื่อนไปไม่มีกำหนด)

#โปรแกรม ๕ วัน ๔ คืน

วันที่๑..

 • นัดเจอที่ เสาธงหน้าสถานีข่นส่งเชียงใหม่ (อาเขตใหม่)  เวลา ๘.๐๐ น.
 • เดินทางขึ้นวัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชม.ครึ่ง
 • ปฐมนิเทศน์, ส่งไปบ้านพ่อ-แม่อุปถัมภ์
 • เรียนรู้วิถีพอเพียง ด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน..
 • ฝากตัวเป็นลูกชาวบ้าน ๓ วัน ๒ คืน (สามารถเตรียมของไปใส่บาตรพระได้ทุกวัน)

วันที๒-๓

 • ใช้ชีวิตช้าๆ ช่วยพ่อ-แม่ ทำงานต่างๆ กินผัก จ่อมข้าวเหนียว ทานอาหารแบบเมืองๆ
 • ช่วยกันจัดชุมนุมในหมู่บ้าน เผาข้าวหลาม เผือก มัน แบบบ้านๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันรอบกองไฟ
 • กิจกรรมตามฤดูกาล:
  • มกราคม : ปากะญอเดย์, ผาส้มเทรล
  • กุมภาพันธ์ : ถอนกระเทียม, ชิมสตรอเบอรี่, ระวังไฟ
  • มีนาคม-เมษายน: เฝ้าระวัง-ดับไฟป่า

วันที่๔..

 • ทำกิจกรรมร่วมกัน พ่อ-แม่-ลูก (สร้างฝาย)
 • เรียนรู้ประโยชน์ของฝาย ในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า, เดินป่าศึกษาธรรมชาติขึ้นวัด
 • ทำวัตรเย็นร่วมกัน, กิจกรรมกลุ่ม ทบทวนประสบการณ์

วันที่๕..

 • ทำวัตรเช้า, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ถ่ายรูปร่วมกัน
 • ร่ำลาพ่อแม่, ซื้อสินค้าที่ผลิตจากชุมชน
 • ออกจากศูนย์ประมาณเที่ยง แวะทานอาหารใน อ.สะเมิง ถึงเมืองเชียงใหม่ ๓ โมงเย็น
  (สามารถจองตั๋วรถเที่ยวกลับได้ตั้งแต่ ๕ โมงเย็นเป็นต้นไป, เครื่องบินบวกเพิ่มไปอีก ๑ ชม.)

*ปล. โปรแกรมกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เขียนเรียงความเรื่อง “ความหมายของชีวิต” พร้อมเขียนแนะนำตัว พอให้เรารู้จัก เข้าไปที่: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZTVUI4YUl1NHI0S3htbmFQeW1EdUE6MQ
 2. กรอกแบบฟอร์ม “ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ” อีกครั้ง (เปิด ๑๕ วันก่อนถึงวันค่าย) เข้าไปที่:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGczTTNiNG5LVkc3MzlDQ1BCV0pCUmc6MQ
 3. รับสมาชิกไม่เกิน ๒๐ ท่าน/ค่าย เมื่อยืนยันแล้ว ให้รีบหาจองตั๋วรถเมล์/รถไฟ/เครื่องบืน หรือ ลางาน (สมัครก่อนหลังไม่สำคัญเท่า ยืนยันการเข้าร่วม)

 

#ค่าใช้จ่าย

 • ค่าเดินทางของท่านเอง ไป-กลับ เชียงใหม่
 • ค่าใช้จ่ายคนละ ๕๐๐ บาท (โอนเงินเพื่อเป็นการยินยันการเข้าร่วมโครงการ)
 • ถ้าเดินทางขึ้นวัดด้วยรถส่วนตัว สมทบคนละ ๓๐๐ บาท*
 • เงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมกันทำบุญถวายวัดครับ

* รถสองแถวที่มารับ เราเหมาเป็นเที่ยว ในราคา ๑,๖๐๐ บาท (นั่งได้คันละไม่เกิน ๑๐ คน จะกำลังดี) 
** ค่าเดินทางของผู้จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๑-๓  support โดยกองทุนสื่ออาสา (ภายใต้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) แต่นับจากครั้งที่ ๔ เป็นต้นไปจะไม่มีเงินส่วนนี้แล้ว จึงต้องขอเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

#การโอนเงิน

ท่านที่ได้ยืนยันการเดินทางแล้ว ให้โอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านบึง
เลขที่ 210-0-33112-4
ชื่อบัญชี นายอลงกรณ์ สงวนหล่อสิทธิ์

ให้ส่งสำเนาการโอน (ถ่ายรูปหรือแสกน) มาที่ Alongkorn.s@gmail.com

#ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อลงกรณ์(กร) ๐๘๑-๔๔๙๕๘๓๖

ค่าใช้จ่าย : 500