อาสาสร้างบ้านปลา เดินป่า “พะงัน”.
.
ปะการังเทียม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ให้เหมือนสมัยก่อน โดยปะการังตามธรรมชาติมีการถูกทำลายและเหลือจำนวนน้อยลง โดยการจัดทำสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือเรียกง่าย ๆ ว่า บ้านปลา เลียนแบบบริเวณที่มีกองหิน ใต้น้ำ ซากเรืออัปปาง หรือแนวปะการังธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนัก สามารถต้านทานกระแสน้ำได้ ราคาไม่แพง มีรูปแบบที่มีช่องเงาให้สัตว์น้ำกำบังหรือหลบซ่อนตัวได้ และนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณต่างๆ ตามแนวชายฝั่งที่เหมาะสม
ขนอม หนึ่งในอำเภอที่มีการฟื้นฟูปะการังเพื่อให้มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียม ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เนื่องจากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลทำหน้าที่คล้าย ๆ กับแนวหินหรือแนวปะการังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นที่ยอมรับกันว่าการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำขนาดเล็กมิให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ก่อนถึงขนาดที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดสัตว์น้ำนานาชนิดให้เข้ามาอยู่อาศัย หาอาหาร สืบพันธุ์
Cr.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4 ตุลาคม 2560
21.00 น. ล้อหมุนออกจาก ปตท.สนามเป้า

5 ตุลาคม 2560
08.00 น. แวะปั้ม ล้างหน้าแปรงฟัน ทานอาหารเช้า ( ดูแลตนเอง )
09.00 น. เดินทางถึง แหลมประทับ อ.ขนอม
– แนะนำตัว/แนะนำกิจกรรม
– เริ่มกิจกรรม สร้างบ้านปลา
12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)
13.00 น. ทำกิจกรรมต่อ จนเสร็จสิ้น
16.00 น. รวมตัวสรุปกิจกรรม แบ่งเข้าที่พัก
18.00 น. ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป

6 ตุลาคม 2560
07.30 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.30 น. ลงเรือ ล่องเรือตามหาโลมาสีชมพู
– เขาหินพับผ้า
– นมัสการหลวงปู่ทวด ที่ เกาะนุ้ยนอก
11.30 น. กลับถึงฝั่ง ออกเดินทางไปยังท่าเรือดอนสัก
12.00 น. ถึงท่าเรือ รอลงเรื่อ เที่ยวเวลา 14.00 น. หาอาหารทานตามอัธยาศัย
16.30 น. ถึงเกาะพะงัน (ในคืนที่เราไปพักมีงาน ฟูลมูน ค่าเข้างานคนละ 100 บาท)
17.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นดูแลตัวเอง
– มีมอเตอไซร์ให้เช่า และ บริการรถสองแถวเช่า สามารถรวมกลุ่มเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้

7 ตุลาคม 2560
09.00 น. ล้อหมุนเดินทางไป ขึ้นยอดเขาพิชิตยอดเขาหรา – นํ้าตกแพง
– อาหารมื้อเช้าที่พัก ถ้าไม่มีต้องดูแลตนเอง
10.00 น. ถึงทางขึ้นยอดเขาหรา เริ่มเดินเท้า พร้อมเจ้าหน้าที่ วนอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันในช่วงแรกเป็นป่าโปร่งผ่านอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งขึ้นไป เข้าสู่เขตป่าดงดิบชื้นเป็นทางลาดชันมีต้นไม้ขนาดใหญ่อาทิยางนา ตะเคียน ตังหน ขึ้นอยู่ทั่วไปมีลำธารเล็กๆ พอให้หาน้ำดื่มน้ำใช้ได้ ป่าบริเวณนี้เป็นแหล่ง กล้วยไม้เพชรหึง ที่มักพบขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสรรพชีวิตทั้งพืชพรรณไม้นานาชนิด เช่น เฟิร์นกระเช้าสีดา ช้องนางคลี่ กล้วยไม้สิงโตกลอกตา รวมทั้งนกและสัตว์ป่าอาทิ ลิง กวางป่าและหมูป่า เป็นต้น พ้นแนวป่าช่วงนี้ หนทางขึ้นเขาหราจะเริ่มชันยิ่งขึ้นและสภาพป่าเปลี่ยนไปเป็นป่าที่มีต้นไม้ขนาดเล็กลง มีแหล่งน้ำซับเล็กๆ อยู่อีกแห่งหนึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายก่อนที่จะปีนขึ้นพิชิตยอดเขาหราแหล่งน้ำซับนี้เป็นตาน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยเขานบที่ไหลผ่านบ้านมะเดื่อหวานลงสู่อ่าวในวก เมื่อพ้นแนวป่าแห่งนี้ก็ถึงจุดบนสุดของยอดเขาหรา ซึ่งมีลักษณะเป็นลานแคบๆ ทานอาหารกลางวัน(มื้อที่4) ระหว่างทาง ใช้เวลาขึ้น – ลง ประมาณ 4 – 5 ชม.
17.00 น. กลับที่พักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารเย็นดูแลตนเอง

8 ตุลาคม 2560
08.00 น. รวมตัวเดินทางกลับท่าเรือดอนสัก รอบเวลา 09.00 น. (อาหารมื้อเช้าที่พัก ถ้าไม่มีต้องดูแลตนเอง)
11.30 น. ถึงท่าเรือดอนสัก ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางขึ้นรถกลับ กทม.


**ในวันกิจรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*** ติมตามอัพเดทกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/events/1893378150893614/?active_tab=discussion

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
– เสื้อกันฝน / รองเท้าเลอะได้
– ของใช้ส่วนตัว
– ยารักษาโรคประจำตัว

ค่าใช้จ่าย 3600 บาท (มัดจำ/จอง 2000 บาท)
– ค่ารถไป-กลับ กทม
– ค่าเรือ ที่ ขนอม
– ค่าเรือไปกลับ ดอนสัก – พะงัน
– ค่าอุปกรณ์กิจกรรม
– ค่าที่พัก 3 คืน
– ค่าอาหาร 4 มื้อ
– ค่าเดินป่า

วีธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม
โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์
สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong 
หรือ Line หมายเลข 0972981509 
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ชื่อเล่น
2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ
2.5 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน
 

ค่าใช้จ่าย : 3600