จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน  จ.กาญจนบุรี (ไป-กลับ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

Related image

[ สถานที่ ]  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

[ ความตั้งใจ ]
๑.สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้ช้างและสัตว์ป่ามีน้ำกินในช่วงหน้าแล้ง
(พื้นที่กักเก็บน้ำได้แค่เดือนเดียว เกิดปัญหาช้างป่าลงไปกินน้ำในเขตพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน โดนรั้วไฟฟ้าช็อต ข้ามถนน รถชนและโดนยิง)
๒.คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินและต้นไม้
(ในกระบวนการฟื้นฟูตัวเอง ฝายชะลอน้ำคือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์ อากาศและดินจะมีความชื้นสูง การงอกของเมล็ดพันธ์ที่มีสัตว์เป็นพาหะ และการเติบโตของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ดี และแนวฝายชะลอน้ำจะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดไฟป่าจะเป็นแนวกันไฟได้ดี)
๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้
๔.ส่งเสริมการตระหนักให้เรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการขาดแคลนป่าไม้ขาดแคลนแหล่งน้ำ และอาหาร
หากธรรมชาติเสียสมดุล จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต

………………………………………………………………
[ ค่าใช้จ่าย ] 

สมทบทุนกิจกรรมคนละ 350 บาท   กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม 100 บาท 

 • เป็นค่า เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมค่าน้ำมัน
  ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
  สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ ค่าน้ำค่าไฟ,กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง
  เป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

  (สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณโบว์และเพื่อนๆที่สมทบทุนกิจกรรมทำฝายให้ช้าง มาเป็นจำนวนเงิน 3500 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ การเก็บค่าสมัครของผู้เข้าร่วมเฉลี่ยแล้วถูกลง ทางชมรมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอขอบคุณและร่วมอนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยครับ )

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

Related image

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQNaOy3MJfsKDlAAadxiGr0MsKJtcTVZrUxQVFCUbuWnglQ/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ]
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๐.๓๐ น.)
โปรดรักษาเวลา หากมาสายจะไม่เจอใครเพราะเข้าป่าหมดแล้ว
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ในการติดต่อ และไม่สามารถออกมารับได้

แนะนำเตรียมขนม เสบียง น้ำดื่มส่วนตัวเข้าไปกินในป่า ด้วย

เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๑. ๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. /กิจกรรมสัมพันธ์ /ให้ความรู้เรื่องฝายชะลอน้ำ แบ่งทีมในภาระกิจสร้างฝาย
เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางระหว่าง 2 -3 กม. เพื่อเข้าไปทำฝายชะลอน้ำ

ในเวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สรุปกิจกรรม มอบขนมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

ในเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เก็บของ ทำความสะอาดสถานที่
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็นตามเหมาะสม)

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

Image result for สร้างฝายช้าง

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 350