(จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน)

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

[ สถานที่ ]
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรม
๑.เดินทางพร้อมรถตู้ชมรม คนละ 350 บาท (ไปกลับ ) แบ่งเป็น ค่าเหมารถตู้ รวมค่าน้ำมัน อาหาร ๑ มื้อและอุปกรณ์
๒.เดินทางมาเอง สมทบทุนกิจกรรม 200 บาท ค่าอุปกรณ์ และค่าอาหาร ๑ มื้อ


[ ความตั้งใจ ]
๑.สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้ช้างและสัตว์ป่ามีน้ำกินในช่วงหน้าแล้ง
(พื้นที่กักเก็บน้ำได้แค่เดือนเดียว เกิดปัญหาช้างป่าลงไปกินน้ำในเขตพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน โดนรั้วไฟฟ้าช็อต ข้ามถนน รถชนและโดนยิง)
๒.คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินและต้นไม้
(ในกระบวนการฟื้นฟูตัวเอง ฝายชะลอน้ำคือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์ อากาศและดินจะมีความชื้นสูง การงอกของเมล็ดพันธ์ที่มีสัตว์เป็นพาหะ และการเติบโตของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ดี และแนวฝายชะลอน้ำจะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดไฟป่าจะเป็นแนวกันไฟได้ดี)
๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้
๔.ส่งเสริมการตระหนักให้เรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการขาดแคลนป่าไม้ขาดแคลนแหล่งน้ำ และอาหาร
หากธรรมชาติเสียสมดุล จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tGmuOopiydhpYPpBNKY5VhH-Ru__PxFmbYPU3ebhjRiZDg/viewform?usp=sf_link


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

รถตู้ออกเดินทางจากจุดขึ้นรถสนามเป้าเวลา 07.00 น.

เวลา ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง
(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ )
โปรดรักษาเวลา หากมาสายจะไม่เจอใคร

เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. /กิจกรรมสัมพันธ์ /ให้ความรู้เรื่องฝายชะลอน้ำ แบ่งทีมในภาระกิจสร้างฝาย
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๑. ๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางระหว่าง 2 -3 กม. เพื่อเข้าไปทำฝายชะลอน้ำ

ในเวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. กลับค่ายอาบน้ำ ทำภาระกิจส่วนตัว สรุปกิจกรรม
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็นตามเหมาะสม)

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

เว็บไซต์

http://www.อาสาสมัคร.com

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 350