หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ล้อมรั้วให้ป่าฟื้น เฟส ๕
ตอน : เสือไม่หายก็ล้อมคอก สืบป่าจากสืบสู่กลางใจเธอ
วันเสาร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

มีค่าใช้จ่าย ๑,๔๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
– รถตู้ส่วนบุคคล + น้ำมัน
– อาหาร ๔ มื้อ
– บำรุงที่พักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– อุปกรณ์

รับจำนวนจำกัด ๑๙ คน

ทำอะไร
กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข” ร่วมกับ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม เติมความสุข และลงมือทำโดยการทำกิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยทำแนวป้องกัน กันชนป่า โดยชวนมาลงมือทำการซ่อมแนวรั้วเดิมที่มี โดยแนวรั้วใช้เป็นสัญลักษณ์แนวเขตป่า เพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ และกันปศุสัตว์เข้ามาในพื้นที่ป่า รวมถึงเป็นการป้องกันพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าในธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ออกหากินนอกพื้นที่อีกด้วย

ผลที่ได้
ร่วมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย ช่วยอย่างไร สัตว์ป่าไม่ออกไปหากินกนอกพื้นที่ หรือไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้าน แต่อยู่ใน”เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ในแง่ของผู้เข้าร่วมนอกจากได้ลงมือแบ่งปันด้วยวิธีลงมือทำ แบ่งปันให้กับสัตว์แล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกัน

*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***

กำหนดการโดยสังเขป
หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ล้อมรั้วให้ป่าฟื้น เฟส ๕
ตอน : เสือไม่หายก็ล้อมคอก สืบป่าจากสืบสู่กลางใจเธอ
วันเสาร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๖.๓๐ น. ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
๐๗.๐๐ ล้อหมุน รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง อาสาดูแลตัวเอง
จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดัรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ กิจกรรมล้อมรั้วให้ป่าฟื้น ผลัด ที่ ๑
นิเวศศึกษาห้วยขาแข้ง สืบป่าจากสืบ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักจากป่าสู่กลางใจเธอ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า(๓)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมล้อมรั้วให้ป่าฟื้น ผลัด ที่ ๒
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๕.๐๐ เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข
Fill your Way : Fill your Day : Fill Your Happiness

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ (ไม่แวะรับรายทาง)
๑,๔๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง รับเฉพาะท่านที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
๑,๐๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
– อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
– พาหนะในการเดินทางและเชื้อเพลิงทุกชนิด
กรุงเทพฯ-ห้วยขาแข้ง-กรุงเทพฯ (รถตู้)
– ที่พัก
– ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
– อื่นๆ
– ห้องน้ำเป็นห้องมิดชิด
– ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม แยกชาย หญิง มีเครื่องนอน-หมอน-ผ้าห่ม พร้อม

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑๙ คน

ติดต่อสอบถาม (อ่านให้ครบ อ่านให้จบ ก่อนโทรนะ)
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ นะครับ เนื่องจากใช้พื้นที่เว๊ปต่างๆในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์

- หัวข้อ “จิตอาสา : ล้อมรั้วให้ป่าฟื้น เฟส ๕”
- ชื่อ-นามสกุล
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วัน-เดือน-ปีเกิด
- เบอร์ติดต่อกลับ
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔ โอนเงินจำนวน ๑,๔๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
เพื่อยืนยัน

*** แจ้งเลขบัญชีหลังจากสมัครมาทาง E-mail
เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป แนบ file ส่งมาที่ sunday2309@hotmail.com อีกครั้งเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

การโอนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง
*** ผ่อนจ่ายได้ ปรึกษากันได้ จะได้ผ่อนหนักเป็นเบา ขอแต่อย่าเทเรานะ ***

ค่าใช้จ่าย : 1450 บาท