ห่มรักมัดย้อม ห่มใจให้หายหนาว @ แม่แฮเหนือ

บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม “ห่มรักมัดย้อม” จัดโดยชมรมสร้างสุขเพื่อสังคม หรือ Givenorth โดยชมรมสร้างสุขเพื่อสังคม เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมอาสาต่างๆ ในบริเวณภาคเหนือ เป็นชมรมที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีจิตใจอาสา โดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรใดๆ กิจกรรม ห่มรักมัดย้อม เป็นกิจกรรมที่จะให้เหล่าอาสา ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันทำผ้าห่มด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และการเย็บผ้าห่มด้วยมือ แทนการซื้อผ้าห่มสำเร็จรูปไปแจกให้ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับผ้าห่มได้รู้ถึงคุณค่าของผ้าห่มที่ได้รับ และให้เหล่าอาสาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการให้ โดยปีนี้เราจะจัดทำผ้าห่มเพื่อมอบให้กับชาวบ้านและเด็กๆบ้านแม่แฮเหนือ จำนวน 30 ผืน  รับสมัครอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ท่าน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

เก็บจากอาสา คนละ 600 บาท

แบ่งเป็น

ค่าอาหาร มื้อละ 50 บาท จำนวน 6 มื้อ = 300 บาท

สมทบค่าน้ำมัน  คนละ 200 บาท

สมทบค่าอุปกรณ์ทำผ้าห่ม คนละ 100 บาท

ค่า ใช้จ่ายนี้เริ่มตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจะใช้รถกระบะของทีมงานในการเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่เข้าไป ยังหมู่บ้าน อาหารเหล่าอาสาต้องช่วยการทำเอง

การเตรียมตัว

– เต็นท์ + ถุงนอน ทางชมรมต้องรบกวนอาสาที่มีเตรียม เต็นท์ และถุงนอนมาเอง

– อุปกรณ์กันหนาว เนื่องจากสถานที่ที่ไปทำกิจกรรมเป็นเขตภูเขาสูง อากาศหนาวเย็น อาสาต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม

– ยารักษาโรค สำหรับอาสาที่มีโรคประจำตัว รบกวนเตรียมยารักษาโรคมาด้วยครับ

– การแต่งกาย ควรแต่งกายด้วยชุดที่สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก และไม่เปื้อนง่าย

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เพจ Givenorth ชมรมสร้างสุขเพื่อสังคม

หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 091-.379913 วสันต์  , 081-7643740 พี่เอช

กำหนดการ

19 ธันวาคม 2558

07.00 น.อาสาออกเดินทางจากขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่

10.00 น. ถึงบ้านแม่แฮเหนือ เก็บสำภาระ

11.00 น. วางแผน แบ่งงาน และซักซ้อมกระบวนการทำผ้าห่มมัดย้อม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มภารกิจมัดย้อม

17.00 น. ช่วยกันทำอาหารเย็น

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

20 ธันวาคม 2558

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน

10.30 น. เริ่มภารกิจเย็บผ้า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เย็บผ้าต่อ

15.00 น. ส่งมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้าน บ้านแม่แฮเหนือ

16.00 น. ออกเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.กิจกรรมสานสัมพันธ์เหล่าอาสา

21.00 น. พักผ่อน (คืนนี้จะนอนที่ ขุนวางนะครับ)

21 ธันวาคม 2558

ตื่นแต่เช้า ขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นและทะเลหมอกบนยอดดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน

11.00 น. เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่

14.00 น. ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 600