หญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของปลาพะยูน ความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลเป็นสัญญลักษณ์แห่งความอยู่รอดสำคัญของพะยูนพอๆกับจิตสำนึกของผู้คนและชุมชนที่มีต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ แม้พะยูนจะได้รับการคุ้มครองประกาศเป็นสัตว์สงวนตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่บ่อยครั้งที่มีการล่าพะยูน จนทำให้พะยูนจบชีวิตลง

บ้านหลังใหญ่ของพะยูนอยู่ในบริเวณท้องทะเลในจ.ตรัง เพราะที่มีแหล่งหญ้าทะเลจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณหมู่เกาะมุกต์ เกาะลิบง อ่าวตะเสะ เกาะบัน เกาะหลาวเหลียง

จากการสำรวจของพะยูน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเมือเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา พบเห็นพะยูนมากที่สุด คือ บริเวณเกาะตะลิบง หน้าแหลมจุโหย จ.ตรัง ซึ่งพบเห็นพะยูนด้วย โดยพบจำนวนฝูงพะยูนว่ายน้ำหากิน ประมาณ 20-50 ตัว และพื้นที่ ลดลงกว่าปีที่แล้ว ที่ปกติโดยเฉลี่ยจะพบเที่ยวบินละประมาณ 60-80 ตัว โดยเฉพาะเมื่อปี 2554 พบเห็นมากถึงประมาณ 150 ตัว

กิจกรรม”รักษ์พะยูน” จังหวัดตรัง จะช่วยคงจำนวนประชากรของพะยูนร่วมกันปลูกหญ้าทะเลจิตสำนึก ณ บริเวณเกาะมุก จ.ตรัง

ปัจจุบันพะยูนเป็นสัตว์ป่าสงวน ที่มีจำนวนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ถูกล่าเพื่อตัดเขี้ยว ตามความเชื่อที่ว่า เขี้ยวพะยูนและน้ำตาพะยูนเป็นเครื่องรางของขลัง และยาชูกำลังชั้นดี ด้วยวิกฤติที่เกิดขึ้นกับพะยูนเช่นนี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ โดยการช่วยกันปลูกหญ้าทะเล ด้วยความหวังที่จะเป็นเรี่ยวแรงเล็กๆ ในสังคมที่ช่วยต่อชีวิตให้พะยูนถึงในพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลชนิดนี้ด้วย ฯ บอกถึงแนวคิดของการทำกิจกรรม รักพะยูน

“อยากให้คนทั่วไปได้รู้จักโครงการต้นกล้าหญ้าทะเลกันมากขึ้น โดยจิตอาสาสนใจอยากเข้ามาช่วยปลูกหญ้า เพราะเท่ากับเป็นการปลุกจิตสำนึกและเรียนรู้ร่วมกันทั้งชุมชนและคนภายนอก ยิ่งเมื่อคนภายนอกตระหนักถึงความสำคัญ ก็จะยิ่งกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนมองเห็นความสำคัญและช่วยกันฟื้นฟูมากขึ้น ทรัพยากรท้องทะเลก็จะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน” ผู้ทำธนาคารต้นกล้า ให้มุมมองของวิธีอนุรักษ์พะยูน

วันหยุด3วัน นักขัตฤกษ์

ภารกิจอาสา

1.ปลูกหญ้าทะเลรักษ์พะยูน
2.บริจาคสิงของให้โรงเรียน และน้องๆ บ้านเกาะมุก อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา

สถานที่ทำกิจกรรมต่าง

1.เกาะมุก
2.เกาะกระดาน
3.ถ้ำมรกต
4.เสม็ดนางซี
5.บ้านน้ำราด
และอื่นๆตามความเหมาะสม

สถานที่พัก
1.คืนที่1นอนโรงเรียนบ้านเกาะมุก
2คืนที่2นอนกางเต๊น จุดชมวิวเสม็ดนางซี

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 3พฤษาคม 2562 นัดพบกันใต้สถานนีBTSสนามเป้า
19.00น.ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ
20.00น.ออกเดินทาง สู่ อ.กันตรัง ท่าเรือควนตองกู
07.00น.ถึง พังงา แวะ ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า เดินทางต่อไป อ.กันตรัง
10.00น.ถึงท่าเรือ ลงเรือไปเกาะมุก
11.00น.ถึงเกาะ ยกของที่จะ บริจาค ให้ รร. เก็บสัมภาระ ใน โรงเรียน
12.00น. นั่งเรือไป ถ้ำมรกต เกาะกระดาน ดำน้ำดูประการัง
16.00น.เดินทางกลับเกาะมุก
17.00น.กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล รัก..พะยูน
18.00น. กลับโรงเรียน อาบน้ำ ทำธุระสวนตัว
19.30น.รับประทานอาหารเย็น อาหารตามสั้งจานละประมาณ60บาท ปิ่งย่าง ตามชายหาด ตามอัธยาศัย
21.00น. พักผ่อน

วันอาทิตย์ 5พ.ค
07.00น.รับประทานอาหารเช้า
09.00น.เดินทางออกจากเกาะมุก
09.30น.ถึงฝั่ง นั้งรถไป จุดชมวิวเสม็ดนางซี
14.00น.ถึงเสม็ดนางซี ต่อรถกระบะไปจุดชมวิว360องศา
15.00น.กางเต๊น พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00น.ประชุม ค่าย สรุปกิจกรรม
22.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่6พ.ค (หยุดนักขัตฤกษ์)
05.00น.ตื่นนอนชมทะเลหมอก
ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
09.00น.เดินทางออกจากจุดเสม็ดนางซี
แวะสถานที่สำคัญ อ.ตะกัวทุ่ง
13.00น.แวะบ้านน้ำราด
แวะสถานที่สำคัญต่างๆตามเวลาเหมาะสม
23.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

รับสมัครจำนวน46ท่าน

ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ2490บาท

โอนครั้งที่1จำนวน 1200บาท
โอนครั้งที่2ก่อนเดินทาง10วัน 1290
รวมเป็น2490บาท

1.ค่ารถทัวปรับอากาศ2ชั้น
ถ้าจำนวนไม่ถึงเปลียนเป็นรถตู้
2.ค่าเรือไปกลับ เกาะมุก
3.ค่าเรือพาเที่ยว เกาะกระดาน ถ้ำมรกต ดำน้ำดูประการัง
4.ค่าอาหาร2มื้อ บนเกาะมุก มื้อกลางวัน กับ มื้อเช้า วันอาทิตย์
5.ค่ากางเต๊นจุดชมวิวเสม็ดนางซี
6ค่ารถกระบะรับส่ง จุดกางเต๊นเสม็ดนางซี
7.ค่าต้นกลัาหญ้าทะเล

●นำเต็นไปเองถ้าไม่มี แจ้งมีให้ยืม
●ถงนอนนำไปเองถ้าไม่มี แจ้งมีให้ยืม
●หมอนมีให้ยืมทุกท่าน

 

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

 

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อแขนยาว
3.ร้องเท้าผ้าใบ
4.ยารักษาโรค
5.ชุดเล่นน้ำดำน้ำ

ค่าใช้จ่าย : 2490