โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย รุ่น ๔

“กิจกรรมอาสาขัดตะไคร่ ใส่ใจนาคราช ภูช้างน้อยเชียงคาน”

วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

รับอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

…………………………………………………….

{ สถานที่จัดกิจกรรม }

กรุงเทพฯ – วัดผาตากเสื้อ (อาสาเก็บขยะ) – วัดถ้ำศรีมงคล(ถ้ำเพียงดิน) – วัดป่าภูก้อน – เชียงคาน – วัดภูช้างน้อย (อาสาขัดตะไคร้ ใส่ใจนาคราช) – วัดป่าห้วยลาด – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

…………………………………………………….

{ องค์กรผู้จัดโครงการ }

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง รอยยิ้มบ้านดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก

– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด

– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม

– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)

– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม

– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)

– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)

– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)

– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง

…………………………………………….

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียนหน้าตู้ ATM ไทยพาณิชย์ หน้า 7-ELEVEN ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง รพ.พญาไท2)

๒๑.๐๐ น. ล้อเคลื่อนออกเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. แวะปั้มทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๐๘.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ถึงวัดผาตากเสื้อ สูดอากาศยามเช้า ถ่ายรูป ชมวิว “เกล็ดพญานาคริมโขง”  ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ได้อย่างน่าพิศวง  จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อหากมองไปทางซ้ายมือจะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาว โค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะ ขนาดใหญ่ ทำให้แม่น้ำโขงช่วงนี้มีลักษณะคล้ายแยกเป็นรูป Y ที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน นอกจากจุดชมวิวตรงวัดแล้ว ปัจจุบันก่อนถึงวัดผาตากเสื้อได้มีการทำจุดชมวิวซึ่งทำให้มองเห็นริ้วราย เกล็ดพญานาคได้ชัดเจนแบบไม่มีอะไรมาบังตา

๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. ชวนเก็บขยะ คืนความสะอาดตาทั่วบริเวณวัด และจุดชมวิว แล้วเดินทางต่อไปเพื่อพิสูจน์ทางเชื่อมเมืองพญานาค ณ วัดถ้ำเพียงดิน

๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. พิสูจน์ถ้ำดินเพียง หรือถ้ำพญานาค มีลักษณะคดเคี้ยวและลี้ลับ นักท่องเที่ยวควรมีร่างกายแข็งแรง เนื่องจากหลายจุดเป็นถ้ำมืด แคบ เพดานถ้ำต่ำ เตี้ยและมีธารใต้ดิน ซึ่งน้ำเย็นจัด ระดับความสูงของน้ำขึ้นกับพื้นและระดับน้ำขึ้นลงตามธรรมชาติ มีความเชื่อว่า ถ้ำดินเพียงเป็นเส้นทางนำไปสู่ทางเชื่อมใต้บาดาลระหว่างหนองคายและ เวียงจันทน์ ซึ่งต่างเป็นเมืองที่พญานาคสร้างขึ้น และเป็นเส้นทางที่เชื่อกันว่าพระธุดงด์ในอดีตและพญานาคใช้ลอดข้ามลำน้ำโขง ระหว่าง สปป.ลาวกับไทย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางชมวิวจนถึง วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ถึงวัดป่าภูก้อน นำท่านกราบนมัสการ “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางเลียบน้ำโขง ผ่าน อ.ปากชม เข้าสู่ อ.เชียงคาน

๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เข้าสู่ที่พัก วัดภูช้างน้อย อ.เชียงคาน จ.เลย อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

๑๘.๔๐ – ๒๑.๓๐ น. เดินไป หาของทานไป บนถนนคนเดินเชียงคาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ชวนตื่น ชมบรรยากาศหมอกบางๆ ยามเช้าบนภูช้างน้อย … พร้อมทำภารกิจส่วนตัวให้พร้อม

๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมอาสาขัดตะไคร้ ใส่ใจนาคราช มีพญานาค ๒ ตัวให้ทำความสะอาด พร้อมทั้งบันไดทางเดินขึ้นพระอุโบสถที่อยู่บนยอดภู วิวสวยงามมากๆ มีข้าวกล่องเป็นอาหารมื้อเช้า มื้อนี้ขอเป็นเจ้าภาพให้ทุกท่านเอง

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. รวบรวมกำลังศรัทธาบุญ ถวายผ้าป่า สังฆทานเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทางกลับ

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เดินทางสู่วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ไหว้พระประธานขาว สูงใหญ่ งดงามยิ่งนักในพระอุโบสถอันกว้างใหญ่ มีทัศนียภาพรอบๆ สวยงามไกลออกไปรอบบริเวณวัดแห่งนี้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (เราจะรับผิดชอบตัวเอง) ในตัวเมืองภูเรือ

๑๓.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๒๒.๐๐ น. ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทุกการเดินทาง

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

…………………………………………….

{ อาสาสมทบทุนร่วมกิจกรรม }

@นั่งรถตู้ ท่านละ ๑,๙๙๐ บาท

– ค่าเหมารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ  ตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐ บาท/ท่าน

– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา

– ค่าอาหารเช้า ๑ มื้อ (มื้อเช้าวัดภูช้างน้อย)

– ค่าชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญนำทางเข้าถ้ำพญานาค (วัดถ้ำเพียงดิน) ประมาณ ๑ ชั่วโมง

– เงินต้นผ้าป่า ชำระน้ำ-ไฟ ที่พัก วัดภูช้างน้อย

…………………………………………….

{ ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง }

– ค่าอาหารบางมื้อ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ

…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน กดเข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://goo.gl/forms/sh2kq2N5qT

(ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้ เพื่อนำข้อมูลไปทำประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ ในระหว่างการเดินทางไปทำกิจกรรม)

3. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว #ไม่ต้องรอการตอบกลับ ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุดเพื่อจองสิทธิ์ร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครในข้อ 2 แล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง

• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6

• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

4. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด(เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ – นามสกุล สำคัญมาก

@ ชื่อกิจกรรม…รุ่น… สำคัญมาก

@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น

@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com

@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

5. การสมัครจะได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ทำตามขั้นตอน 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

6. หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา ช่วยกด Like และ Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้า ไทม์ไลน์ ของคุณ โดยตั้งสถานะ แบบสาธารณะ

7. หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม

8. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

…………………………………………………….

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

เพจ มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง

https://www.facebook.com/mahabaandin

…………………………………………….

เพจ รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว

https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

//////////////////////////////////////////////////////////

คุณเดชา ฤทธิ์แดง

https://www.facebook.com/idaybaandin

::::: ผู้ดูแลโครงการ :::::

e-mail : royyimbaandin@hotmail.com

AIS 085-4805595

TRUE 086-4125311

…………………………………………….

::::: เว็บไซต์ :::::

http://www.royyimbaandin.com

…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::

https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events

…………………………………………….

 

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::

http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32

…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::

https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g

…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::

มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin

รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net

พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel

…………………………………………….

กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin

กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net

กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai

กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai

…………………………………………….

ค่าใช้จ่าย : 1,990