อาสาจัดนิทรรศการบ้านพ่อ…เทิดพระเกียรติวันกษัตริย์โลก
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา }
– ลงแรงทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านพ่อ ร.๙ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๙ เพื่อเตรียมงานวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
– ไหว้ขอพร วัดพุทธโสธรวรารามวรวิหาร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }
– บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
– นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
– เสื้อผ้าสบายๆ ขอไม่สั้นมากเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
– รองเท้าสวมใส่สบายๆ
– จัดกระเป๋าให้เบาน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ ๕๙๐ บาท (590 บาท) ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ)
@ 390 บาท (๓๙๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถไปเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)
==>กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่ให้ท่านหาคนแทนได้ (ต้องแจ้งชื่อคนแทน ก่อนถึงวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน )
==>กรณีโครงการยกเลิก/เลื่อนกิจกรรม/ที่นั่งเต็มแล้ว แต่ท่านโอนมาแล้ว…โครงการคืนให้เต็มจำนวนที่โอนมา 100%

*** มีสวัสดิการให้ดังนี้ ***
– รถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ประกันอุบัติเหตุในประเทศ 100,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ท่าน
– ผู้นำกิจกรรม/วิทยากรให้ความรู้ และสื่อองค์ความรู้
– วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– อาหารกลางวัน+น้ำดื่มตลอดการทำกิจกรรม
– มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการให้แจ้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง Line ID : Royyimbaandin เท่านั้น
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กำหนดการ }
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

06.30-07.00 น. ลงทะเบียนอาสาข้าง 7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)

07.00-09.30 น. ออกเดินทางสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(ผู้เดินทางไปเองพบกัน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ไม่เกิน 10.00 น. ท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ ปตท.สนามเป้า)

09.30-10.00 น. ให้การต้อนรับ แนะนำสถานที่ และร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มอาสา

10.00-12.00 น. กิจกรรมอาสาทำความสะอาด จัดนิทรรศการบ้านของพ่อ ร.๙

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. เก็บงานอาสาลงแรงพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปกิจกรรม

15.00-17.00 น. เดินทางไปไหว้ขอพร วัดพุทธโสธรวรารามวรวิหาร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา

17.00-18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์โดยสวัสดิภาพปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/royyim2009 ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่เลย...

(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

3. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที (ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ)
##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

4. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้
@ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน
>>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกใบในสมัคร
@ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
@ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ
@ วันเวลาโอนเงิน
@ ชื่อกิจกรรม...
@ วันที่ทำกิจกรรม

#แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก1ช่องทางจาก3ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน
@ ส่งผ่าน Line ID : Royyimbaandin
#แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
นายเดชา ฤทธิ์แดง
✔โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
✔โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
☎ 085-4805595 Ais
☎ 086-4125311 True
🌍Line ID : Royyimbaandin
🔷Twitter : Royyimbaandin
🔶Instagram : Royyimbaandin
🚩Youtube : Royyimbaandin
💗FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
🔴เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
🔵เพจ FB : สวนรอยยิ้มบ้านดิน
💌e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
อัลบั้มภาพกิจกรรมดูแลโดยรอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครในขณะนี้
https://web.facebook.com/royyim2009/events
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
รวมวีดีโองานกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน(จัดแล้ว)
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
วีดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรม(กำลังจะเกิดขึ้น)
https://www.youtube.com/channel/UC_gVBgrYJji7DdKjGhfCvEQ/videos?view_as=subscriber

ค่าใช้จ่าย : ๕๙๐ บาท (590 บาท) ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ) @ 390 บาท (๓๙๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถไปเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)