วันอาทิตย์ที่  4  พฤศจิกายน  61 รับสมัคร “อาสา” แบ่งสุขให้น้องกับอาสาพี่ช่วยน้อง รุ่นที่ 4 ช่วยกันปรับปรุงโรงเรียนให้น้อง ๆ จัดบอดร์การศึกษา

 • 05.30 – 06.00 น.      นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ (ปตท.สนามเป้า)
 • 06.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
 • 09.00- 09.30น.         โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + กิจกรรมสัมพันธ์ + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 10.30 – 12.00 น.        ร่วมกันฟื้นฟู ซ่อมแซม  โรงเรียน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์โรงเรียน
 • 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.       ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.       เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.      เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

  หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สิ่งที่คาดว่าจะได้

  • 1. ได้ทำบุญ ฟื้นฟูโรงเรียน
  • 2. ได้เรียนรู้และ ทาสีอาคารเรียน
  • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
  • 4. ได้พักผ่อน
  • สวัสดิการ
   • อาหาร  1 มื้อ
   • ของว่าง
   • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
   • อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด
   • เสื้อ 1 ตัว
   • รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพฯ-อยุธยา

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ >> https://goo.gl/forms/Um1GAD4xNad15UuA3

จำนวนที่รับสมัคร 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ  790 บาท หากเดินทางเองสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 590 บาท

หมายเหตุ  จุดนัดขึ้นรถ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า เวลา  05.30-06.00 น. วันอาทิตย์ที่  4  พฤศจิกายน  61

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา
ชื่อบัญชี ณัฏฐนันท์ สุขสัมผัส เลขบัญชี 280-204802-8 ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา

ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน

มาที่ pan.raknumnuear@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @hqm1741m

ค่าใช้จ่าย : 790 บาท เดินทางเองสมทบ 690 บาท