กลุ่มจิตอาสาพุทธะ🌹
🌱ขอเชิญจิตอาสา
🌻”อิ่มบุญ อิ่มใจ เที่ยวเพลิน ได้ความรู้”🌺
🍁ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษา🍃
🍎วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
🍄ณ อาคารพักอาศัยสวางคนิเวศ
จ.สมุทรปราการ
**************

👪👪👪👪👪👪👪👪👪
กิจกรรมนี้เหมาะกับ :
👶👫เด็ก เยาวชน – ได้เรียนรู้จักการให้การช่วยเหลือ การทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลที่อายุมากกว่าและได้ทัศนศึกษา
👨👩ผู้ใหญ่ – ได้มีโอกาสพาตัวเองและครอบครัวมาทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และได้มาชมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางที่ดีในอนาคต
👴👵ผู้สูงอายุ – ได้มาพบเพื่อนวัยเดียวกัน ได้มาแบ่งปันความรัก ได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ได้มารับทราบข้อมูลสำหรับคนต้องการทราบเรื่องอาคารที่พักอาศัยสวางคนิเวศ
🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘

 ✏ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ที่

📲Line ID : promtraining
📮ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท (ค่าเดินทาง,ค่าอาหารกลางวัน)

ค่าใช้จ่าย : 500