ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี แหล่งเรียนรู้ในเขตโรงเรียนวัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

แต่เดิมป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี มีชื่อเรียกว่า “ป่ารังหนา” โดยเรียกชื่อตามชื่อป่าที่ชาวบ้านเคยเรียกกัน มีพันธุ์ไม้นานาพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีอาหารป่าตลอดจนพืชสมุนไพรมากมาย ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ.2481 เป็นต้นมา บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง ป่าไม้ถูกทำลายอย่างมาก ได้มีการนำไม้ไปใช้ประโยชน์ในการทำที่อยู่อาศัย ทำเชื้อเพลิงหุงต้ม ทำเชื้อเพลิงในโรงงานกระดาษ ทำหมอนรถไฟจากจังหวัดกาญจนบุรีไปประเทศพม่า ตลอดจนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นต้น
เนื่องจากในจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง มีนายทุนเข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตร ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มวัตถุดิบป้อนโรงงาน จึงมีการนำเครื่องจักรกลต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือบุกรุกทำลายป่า
นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ฝนแล้งเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาความยากจน ประชาชนอดอยาก มีหนี้สินเพิ่มขึ้น อาหารป่าหายาก ทำการเกษตรไม่ได้ผล
ปี พ.ศ.2517 ผู้นำของหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมคิด ร่วมทำการฟื้นฟูป่าขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีชาวบ้านกลุ่มใหญ่เป็นแนวร่วมในการจัดการป่า ต่อมาพิจารณาเห็นว่า “ป่ารังหนา” นี้ เป็นของชาวบ้านห้วยสะพานทุกคน รวม 4 หมู่บ้าน และเพื่อให้ชื่อมีความหมายในทางสร้างสรรค์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ “คณะกรรมการบริหารรักษาป่าชุมชน” จึงมีความเห็นพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อเป็น “ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี”

ตารางกิจกรรม

8 ธค
6.30 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า
9.30 ถึงที่ทำการป่าชุมชน
เริ่มกิจกรรมนั่งนั่งรถอีแต๊น เข้าไปยังเขตป่าชุมชน และ ฟังบรรยายการฟื้นฟูป่าชุมชน จากนั้นเริ่มกิจกรรมปลูกป่า
12.00 ทานอาหารเที่ยง
13.00 เสร็จกิจกรรมพร้อมเดินทางกลับ
17.00-18.00 ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 770 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/9Q1icF7oZiLXaVBc7 *

5.หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsuteeสิ่งรวมในทริป

1 ค่ารถไปกลับกรุงเทพ
2 เสื้อกิจกรรม 1ตัว
3 อาหาร 1 มื้อ
4 ค่าอุปกรณ์ทำอาสา
5. ค่ากล้าไม้
6. ประกันการเดิทาง
7.ค่ารถอีแต๊นเข้าพื้นที่
รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 770