ป่าชุมชนเมือง“สวนป่าเกดน้อมเกล้า” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สวนป่าเกดน้อมเกล้า อยู่ในพื้นที่ของตำบลทรงคนอง เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่เรียกกันว่ากระเพาะหมู เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว และเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ ในรูปแบบป่าชุมชนเมือง

สวนป่าเกดน้อมเกล้าแห่งนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนป่าในเมืองที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของคนรักสิ่งแวดล้อมมารวมตัว ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ภาครัฐ และเอกชนที่คอยให้ความสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ผลักดันชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ร่วมคิดร่วมทำ อาทิ ขุดลอกคลองให้สะอาดขึ้นให้ระบบน้ำหมุนเวียนได้ดีปราศจากยุงลาย และช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมกว่า 100 สายพันธุ์ ตามวิถีชาวสวน

ภายในสวนป่าเกดน้อมเกล้า มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์พืชต่างๆ กว่า 100 สายพันธุ์ และนกกว่า 30 ชนิด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกตำราให้กับนักเรียน และนักศึกษา

จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น และรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้คนในชุมชนได้รับบทบาทเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ตารางกิจกรรม

29 กย

8.00 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า
9.00 ถึงสวนป่าเกดน้อมเกล้า
กิจกกรรมมีดังนี้
– เรียนรู้พืชพันธุ์ต่างๆ และ ประวัติความเป็นมา
– กิจกรรมปลูกป่า สร้างปอดให้คนกรุงเทพ
– กิจกรรมเดินเที่ยวป่า และ ฟังเรื่องราวชุมชน
12.30 ทานอาหารเที่ยงจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยชาวบ้านหามาได้จากสวนป่า
13.00 กล่าวขอบคุณ และ จบกิจกรรม เดินทางกลับ
14.00 ถึงโดยสวัสดิภาพ

*** กำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****
** นำชุดไว้ลุยไปเปลี่ยนด้วย**

** ในกรณีเดินทางไปเอง จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยนัดพบที่วัดป่าเกดตามเวลาที่ระบุ **


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 680 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/Smc4ithctLKukrhp9 *

5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่ากล้าไม้
3. ค่าวิทยกร
4.ค่าเสื้อกิจกรรม
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.อาหาร 1 มื้อ
7. ค่าบำรุงสถานที่


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 680